четвъртък, 17 май 2007 г.

СЛУЧИ СЕ ТОВА, КОЕТО ОЧАКВАХМЕ ДА СЕ СЛУЧИ: СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА ФАЛШИФИЦИРА ФАКТИТЕ ОТ СРЕЩАТА НА 8 МАЙ 2007

По повод подготвения от Столична община ПРОТОКОЛ от срещата на 8 май 2007 между граждани и представители на общината днес беше внесено следното възражение:

До зам. кмета на СО Г-жа Бояджийска

ВЪЗРАЖЕНИЕ

ОТ: „Екосдружение Връбница-Надежда”

ОТНОСНО: Начина на изготвянето на ПРОТОКОЛА, отразяващ срещата-консултация на 8 май 2007г. в СО между представители на обществеността от една страна и служители на СО и общински съветници от друга.

Уважаема Г-жо Бояджийска,

На срещата-консултация на 8 май 2007г. в СО зам. председателя на НД „Екогласност” направи едно процедурно предложение и отправи един процедурен въпрос.

Процедурното предложение беше: При изготвяне на Протокола от срещата той да бъде одобрен и подписан от представител на гражданите, събрани в залата. Той предложи този представител да бъде Снежинка Цветанова от Екосдружение „Връбница-Надежда”. Предложението беше прието от председателстващия срещата Г-жа Бояджийска.

Процедурният въпрос беше: По кой закон, подзаконов нормативен акт и член сме поканени в общината, тъй като това не е записано в поканата – дали по Наредбата за екологична оценка. Отговорът от страна на Г-жа Бояджийска беше: „Не, не е по Наредбата за условията, реда и методите за извършване на екологична оценка, а по Наредба 7/2004г. за реда за определяне на площадките за третиране на отпадъци”.

На 10 май 2007г. следобяд на представителя от страна на обществеността бе предоставен първоначален и непълен вариант на ПРОТОКОЛА и тя направи следните забележки, с цел да помогне за вярното отразяване на събитието:

1. Oт страната на участниците в срещата да бъдат вписани Петър Пенчев от НД ”Екогласност”, който направи многократни изказвания , Георги Бонев от Инициативен комитет „За екологична и гражданска защита на жителите на Горни Богров”, и Павел Бонев от Инициативен комитет „За опазване на околната среда в село Мусачево”.

2. Да се коригира поводът за срещата - не „Наредбата за екологична оценка”, както беше записано в първоначалния вариант на Протокола, а „Наредба 7 реда за определяне на площадките за третиране на отпадъци”, както ни увери на срещата Г-жа Бояджийска.

3. Да се отразят изказванията на участниците.

След като на 16 май 2007г. нашият представител прегледа окончателния вариант на Протокола преди подписването му, нашите възражения са следните:

1. Не са вписани участниците от инициативните комитети на Горни Богров и Мусачево, както и Петър Пенчев от НД „Екогласност”, а именно той направи процедурното предложение и зададе процедурния въпрос, които бяха приети от зам. кмета М. Бояджийска.

2. Не бе коригиран поводът за срещата, за която на срещата Г-жа Бояджийска уточни, че е по „Наредба 7 за определяне на площадките за третиране на отпадъци”, което ни навежда на мисълта за манипулиране на срещата от страна на кметската управа.

3. Изказванията на участниците са отразени без направената от тях аргументация, което умишлено предопределя тяхното слабо звучене в официалния протокол;

Процедурните изказвания и изказванията по същество на Петър Пенчев изобщо не са отразени, в което виждаме стремеж за манипулация, фалшификация и опит да се избяга от обещанието на зам. кмета Протоколът да бъде одобрен и подписан от представител на обществеността.

Екосдружение „Връбница- Надежда” твърдо настоява да бъде отстранен поводът на нашето Възражение, като бъдат коригирани всички горепосочени груби неточности и неистини.

Екосдружение „Връбница-Надежда”

Няма коментари: