понеделник, 7 май 2007 г.

ВНИМАНИЕ! ВЪЗОБНОВЯВАТ ДЕЙНОСТТА НА ХРАНИЛИЩЕ ЗА РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ДЕСЕТИЛЕТИЯ НАПРЕД В БЪДЕЩЕТО!


Ето така Община Елин Пелин информира жителите си за Новоханското хранилище на смъртоносни отпадъци от ядрената централа - съвсем небрежно, неангажирано, безлично и безразлично.
В Козлодуй хората са просветени и затова отхвърлят хранилището за радиоактивни отпадъци.
Сега ще се опитат да направят националното хранилище там, където хората нищо не разбират от радиоактивност.
Дали обаче народът е толкова прост?

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !
Управителният съвет на Сдружение “Нови хан – европейско селище” организира на 12.05.2007г. от 18:00 часа в Читалището на с. Нови хан ОБЩОСЕЛСКО СЪБРАНИЕ с цел предварително запознаване на ЗАСЕГНАТОТО НАСЕЛЕНИЕ с внесения наскоро в кметството “Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение за изграждане на нови инсталации за преработка и съхранение на радиоактивни отпадъци (РАО) на площадката на ПХРАО – Нови хан” и с цел набелязване на мерки, вкл. избор на Инициативен комитет, срешу реализирането на това инвестиционно намерение на Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци - ДП “РАО”.
НЕКА ОТНОВО ЗАСТАНЕМ ЗАЕДНО - КАТО ГРАЖДАНСКО
ОБЩЕСТВО И НЕКА ОТНОВО СЕ ПРОТИВОПОСТАВИМ НА
ТОЗИ ТОТАЛИТАРЕН НАЧИН НА НАЛАГАНЕ НА ЕДНО
АНТИХУМАННО НАМЕРЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ.
НИЕ ИСКАМЕ ДА СМЕ ЕДНО НОРМАЛНО ЕВРОПЕЙСКОСЕЛИЩЕ, А НЕ ЕВРОРЕЙСКО РАО – СМЕТИЩЕ !!!


http://dprao.bg/nhrao.php?lang=bg

Информация от 2005г


Няма коментари: