сряда, 2 май 2007 г.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

В четвъртък, 3 май, в зала 5 на Столичната община МК "Кремиковци" - замърсител номер едно на въздуха в България представя новата си екологична програма пред Столичния общински съвет.

Както вече писахме, министър Чакъров с отказа си да издаде Комплексно разрешително за дейността на комбината, по същество отхвърли предишната екологична програма, която имаше краен срок за изпълнение 2011 година. Този отказ министърът направи след заседанието на Върховния административен съд по дело 11915/06 г. по Жалба на 11 граждански екологични организации и комитети. Още миналата есен те поискаха от министъра да издаде този отказ и заведоха делото, тъй като г-н Чакъров не изпълни в срок Искането с дата 25 август 2006 г.
/Решението на ВАС се очаква в най-скоро време./
Сега с новата си екологична програма, която ще представи пред СОС, "Кремиковци" АД отново ще кандидатства за получаването на Комплексно разрешително за дейността си от МОСВ.

Призоваваме гражданите и организациите, които са загрижени за средата, в която живеят, да присъстват на това открито заседание на СОС!
ГГЕО

Няма коментари: