петък, 1 февруари 2008 г.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА "ЕКО МРАМОР" В ПОНЕДЕЛНИК,4 ФЕВРУАРИ ОТ 13 ЧАСА В БТА

ОТНОВО СЪДЕБНО ДЕЛО СРЕЩУ МОСВ ЗАРАДИ НЕПРОВЕДЕН ОВОС

Изравянето на сух кратер от над 350 дка в сърцето на най-съхранения в екологично отношение район на столична община е крайно недопустимо от екологична, градоустройствена, социална, морална и хуманитарна гледна точка.

Общото събрание на с. Мрамор гласува против инвестиционното намерение за кариера за инертни материали в самото село.

Местните власти са изцяло на страната на населението.

Кой казва, че всички реки трябва да бъдат изгребани, ако по крайбрежието им има баластра? Защото всички брегове на реки имат баластра.

Кой казва, че всички поля трябва да бъдат изтърбушени и превърнати в лунен пейзаж от багерите, ако наблизо минава река?

Кой казва, че край всеки път трябва да има трошачна машина и бетонов възел, даже и ако те са в самото село, защото през селото минава река с брегове със баластра и пясък?

Министерството на културата казва че може;

Министерството на отбраната казва, че може;

Министерството на вътрешните работи казва, че може.

Чакат само Джевдет да каже дали може.

Той обикновено казва, че може, както Долорес.

Или с години нищо не казва.

И това е добре. Няма отказ. Викат му мълчаливо съгласие. Даже смятат да му дадат законова формулировка.

Изтърбушиха Студена – десетина фирми – бандитски и криминално, без разрешително за концесия. Под носа на цялата държавна власт. Подгониха ги накрая оттам/плашат гаргите май!?/.

Наред е село Мрамор, в Столична община, в средата на район Връбница, в сърцето на Софийското поле - на 10 км от Александър Невски.

Общия устройствен план на София отрежда на Мрамор функция на заден двор на столицата /платена журналистика като тази на Береану нагло и бездарно пропагандира тази смехотворна теза/ и го е оставила за изтърбушване, изгребване и източване на всичките му подземни и водни богатства. Оставила е за унищожаване една потенциална зона от Натура 2000 – последната останала спирка за почивка по древния Виа Аристотелис на прелетните птици в Софийското поле, след като разкопаха Челопеченското блато.

Какво ще остане от Мрамор?

Огромен кратер от 350 дка ;

Един източен язовир;

Живо пиле не прехвръква;

Последната топола е вече отсечена;

Последната рибка се мята насухо;

Последна къща стои все още непродадена;

Последните старци чакат писмо от Америка;

И като закопат и последния в огромната яма, вече позапълнена от другите старци, ще сипят бетона отгоре и ще напишат „Бетон” ЕООД свърши това.

Село Мрамор ще стане ОБЕТОНЕНАТА ЗЕМЯ.

Защото Законът за подземните богатства казва така в чл. 76, алинея (2):

„Ако се окаже, че след прекратяване на разрешението за търсене и/или проучване или на концесията за добив земята не може да послужи за предишното си предназначение, имотите се отчуждават по реда на Закона за държавната собственост.”

Ето тук е заровено кучето – под бетона на НАШАТА ОБЕТОНЕНА ЗЕМЯ.

И като обсебят земята, тогава чак ще кажат, че ТЯ е обетованата земя.

И ще я излъскат като преден двор, и ще я отворят като вековечната порта на София към Европа по европейския път „Виа Аристотелис”.

Те неевропейците.

Но ние искаме европейски път и европейско развитие тук и сега,

в този живот и в живота на нашите деца и неродените ни внуци!

Няма да позволим да разсипят земите ни!

Селото ни никога няма да стане заден двор за баластриери, бетонови възли, бунища, крематориуми, гробища за коли и 6-лентова магистрала, обслужваща предимно турските ТИР-ове със съответните съмнителни крайпътни занаяти!

Долу мръсните ръце и мръсните помисли от земите ни!

Мрамор за мраморците!

Ние сами определяме мраморската част от Общия устройствен план на София!

Няма коментари: