четвъртък, 20 март 2008 г.

STORKFEST - ПРОЛЕТЕН ФЕСТИВАЛ В СОФИЯ

Уважаеми Дами и Господа,

От името на организационния комитет
на първия Национален фестивал на белия щъркел,
който ще се състои на 22 март 2008г.
от
10:30 часа в с. Мрамор – София,
най-учтиво Ви каним да п присъствате на събитието. ,
което ще се проведе в центъра на селото.

Кметство Мрамор
Читалище "Св. Иван Рилски" - с. Мрамор
Район Връбница
СНЦ "ЕКО МРАМОР"
СНЦ "Обществен съвет - Мрамор"

Няма коментари: