събота, 29 март 2008 г.

СЕЛО МРАМОР ОЧАКВА ДАТА ЗА РЕФЕРЕНДУМ

29 март 2008г., София

Съобщение до медиите:

През изтеклата седмица сдружението с нестопанска цел „ЕКО МРАМОР” и специално сформираният за целта Инициативен комитет за събиране на подписка внесоха до председателя на Столичния общински съвет Г-н Андрей Иванов петиция с подписите на над половината гласоподаватели на с. Мрамор с ИСКАНЕ за насрочване на дата за местен референдум в с. Мрамор по жизненоважни въпроси относно околната среда и градоустройството. Подписката се базира изцяло на Закона за допитване до народа /чл. 50/ и съгласно чл. 25, ал. 3 и във връзка с чл. 23, ал. 2 от същия закон избирателите на с. Мрамор искат провеждане на местен референдум с два въпроса:

Да се допусне ли осъществяването на инвестиционното предложение за изграждане на кариера за чакъл и пясък на входа на селото?

и

Да се приеме ли преминаването на автомагистрала в землището на с. Мрамор, пресичаща потенциална зона от Натура 2000?

Гражданите на с. Мрамор сега очакват уведомление за насрочване на датата за провеждане на местния референдум в законоустановения срок.

Снежинка Цветанова,

председател на СНЦ "ЕКО МРАМОР"

Няма коментари: