понеделник, 19 май 2008 г.

ТРИ СДРУЖЕНИЯ ПРЕДЛАГАТ АЛТЕРНАТИВА ЗА БОКЛУКА НА СОФИЯ

Доброто решение за отпадъците на София

ЕС За Земята, Институт за зелена политика, Сдружения за
дивата природаБалкани, Информационен и учебен център
по екология

19 Май, София – Природозащитни организации официално
внесоха в Столична община алтернативно предложение за
управлението на отпадъците на София.
Документът е част от усилията на НПО София да има адекватна
и същевременно прогресивна система за управление на
отпадъците.
Предложението е изпратено и до Европейската комисия като
част отдокументацията по стартиралата процедура за
въздействие върху околнатасреда (ОВОС) на проект
„Управление на битовите отпадъци на СО”

Алтернативата се фокусира върху значително повишаване
обемите на разделно събрани отпадъци и тяхното последващо
рециклиране чрезпоставяне на задължителни цели за София
(75% в рамките на 5-7 години).
Цялата или част от необходимата инфраструктура-сепариращи,
компостиращи и т.н. инсталации ще поеме Парк за
оползотворяване на материалите. Ще има места за подготовка
и продажба на материали за повторна употреба и рециклиране.
Това са само част от мерките, които сепредлагат като се
избягва изгарянето и производството на пелети за изгаряне в
циментови пещи или ТЕЦ. Рециклирането и компостирането
са в пъти по-щадящи към околната среда от всеки вид
изгаряне, и значително по-евтини, затова те са поставени в
основата на алтернативното предложение.
Препоръчват се въвеждане на варианти за заплащане на
такса смет според изхвърляното количество отпадъци,
разделяне на органичните отпадъци и оптимизиране
на разделното събиране..

Предложението е в унисон с предизвикателствата на 21 век, а
именно нарастващото унищожаване на ресурси и промяната
в климата, и е част от подкрепяната от НПО стратегия „
Нулеви отпадъци“. Важни елементи са и работата с гражданите
на София, както и с децата и младите хора вучилищата и
университетите, обученията за администрацията и по-
сериозното ангажиране на бизнеса.

„През Март 2008 официално видяхме тиражираните през
последните 2-3 години варианти на Столична община и
въобще не бяхме очаровани.
Поставената задача на консултантите разработващи проекта
не цели намирането на най-добре решение, а утвърждаването
на предварително избрана технология. Столичната община пое
по добре подготвения път,започнал с кризата в Суходол, минал
през безумното и скъпо ограбване, наречено балиране, та до
прословутия завод, като за много от нас бе ясно, че ще се нарича
инсинератор или по-замаскираното завод за пелети“ заяви
Ивайло Хлебаров от ЕС „За Земята“.

„Въпреки нашите коментари и препоръки през последните
близо 10 години съвсем естествено столична администрация
остана глуха. Все пак процедурата по ОВОС ни дава
легалното право да предложим алтернативно решение и
екипът експерти, изготвящ ОВОС е длъжен да го оцени на
равни начала с другите предложения. Накрая ще видим
как са си свършили работата.
[1] За пореден път опровергаваме г-н Борисов, който твърди,
че нищо по-добро не е предлагано досега“ е позицията на
Петко Ковачев от Института за зелена политика.

В началото на Април на среща в Министерството на околната
среда и водите представители на ЕК подкрепиха повечето от
препоръките отправени от НПО като сред най-важните е
поставянето на задължителни цели за рециклиране в София.
Това е от една страна дава възможност за налагане на
амбициозни и постижими цели и от друга Столична община
може да бъде държана отговорна при евентуалното
използване на европари. И ако не се справя в крайна
сметка да ги върне.[2]

Ивайло Хлебаров,
председател на управителния съвет на ЕС За Земята

Петко Ковачев

Бележка за редакторите:
[1] Изказванията на г-н Бойко Борисов, че трябва да се
промени закона, за да може ОВОС да се изготви след
като заводът бъде построен са изключително опасни
защото неговото предложение директно противоречи
на европейското законодателство и по същество ни
връщат към действията на правителството на БСП
от 1995 г. Преди 10-а дни ЕК откри наказателна
процедура срещу България в областта назаконода-
телството по ОВОС, а г-н Борисов ще ни докара още
една такава. Подобни изказвания доказват нескритото
пренебрежение на кмета към екологичното
законодателство.

[2] Друга заблуда разпространявана от г-н Борисов е, че
ЕК е „осигурила“ 131 млн. евро за „завода“. Такава сума
има спомената в списъка с големи проекти в Оперативна
програма „Околна среда“, но този списък е индикативен,
без да броим факта, че проектът не беше гласуван от
Работната група, а добавен впоследствие зад гърба на
участниците в нея. Столичната община трябва доста да
се потруди, за да получи пари от европейските фондове.
Ако не се спазва законодателството и Брюксел не види
наистина добър проект, както и гаранции за изпълнението
му, то общината няма шанс да види тези пари.

Няма коментари: