сряда, 14 май 2008 г.

До БРЮКСЕЛ: ПОГАЗВАНЕ НА ЗАКОНИТЕ ОТ БОЙКО БОРИСОВ


Национално Движение Екогласност

Член на Приятели на Земята Интернешънъл

До г-н Жозе Мануел Барозо

Председател на Европейската комисия

До г-н Ставрос Димас

Еврокомисар по околна среда

Относно: България – Погазване на законите от кмета Бойко Борисов за столичните отпадъци и продължително злепоставяне на Европейския съюз и Европейската комисия. За налагане на ПОЛИТИЧЕСКИ БОРД в България

Референция: Наши писма от 15.09.2006 г. и 10.12.2007 г. и Ваши писма от 18.10.2005 г. и 31.05.2006 г. - ELARG/A2/BC D(2005) 5817 и ENV.E.3/JPA/cs D(2006) 10721

Уважаеми господин Барозо,

Уважаеми господин Димас,

Национално Движение Екогласност-Член на Приятели на Земята Интернешънъл, в свои жалби от 15.09.2006 г.(заедно с още 12 екологични граждански организации) и от 10.12.2007 г., изложи пред Вас факти за порочността на действията на Столична община и кмета Б. Борисов, относно неспазване на екологичното законодателство при управление на битовите софийски отпадъци и прилагане на сила върху гражданите чрез продължителна жандармерийска окупация на жилищен квартал Суходол, без законово основание.

Като представители на обществеността, искаме да привлечем вниманието Ви върху три най-нови решения на българския съд от последните шест месеца, които потвърждават истинността на горните наши сигнали към Вас и към българската Прокуратура(която започна проверка по случая, но мълчи повече от две години!) - за закононарушенията на Бойко Борисов и сегашното правителство, относно управлението на софийските отпадъци.

- По дело № 12637/2007 Върховният административен съд с Определение от 19.12.2007 г. обявява, че Министерският съвет на 15.11.2007 г. не е взимал решение за повторно отваряне на депото в Суходол, както лъжовно бе обявил кмета на София за основание на действията на Столична община, заедно с изпращане на жандармерията за окупация на жилищния квартал.

- По дело № 4416/2007 Административен съд-София град, с Определение от 07.03.2008 г. обявява незаконността на действията на Столична община за реализация на инвестиционното си предложение за отреждане и изграждане на площадка с. Горни Богров, съобщено от кмета на София на заседание на Столичния общински съвет на 22.02.2007 г. Съдът определя становището на Министерството на околната среда и водите от 28.12.2005 г. за неприлагане в случая на регламентираните с глава шеста на ЗООС(Закона за опазване на околната среда) процедури по ОВОС(Оценка на въздействието върху околната среда) и/или екологична оценка, като “волеизявление по същество, което няма характера на властническо такова”.

- По дело № 6181/2007 Административен съд-София град, с Решение от 23.04.2008 г. обявява незаконността на действията на Столична община за повторно отваряне на депото в Суходол, поради липсата на проведена процедура по ОВОС, както и други закононарушения.

Тези три съдебни дела показват, че и до ден днешен кметът Борисов не иска да разбере европейските директиви за прилагане на тази процедура по ОВОС, гарантираща изпълнението на екологичните норми. Лошото е, че в случая компетентният държавен орган МОСВ проявява пълно безхаберие и оставя без контрол действията на столичния кмет относно отпадъците, или пък му изпълнява исканията с незаконни свои решения. Още преди година този кмет на София безцеремонно нарече ОВОС – “парче хартия”, като търси досега решението в “бизнес-разговори” с конкуриращи се квартални граждански комитети.

Факт е, че кметът на София и лидер на Политическа партия ГЕРБ - г-н Бойко Борисов, сега си позволява НАЙ-БЕЗПАРДОННО да демонстрира пред медиите упорито погазване и неизпълнение на решенията на българския съд по случая, което поведение обаче се подхранва от цялата политическа класа в България, работеща за неговото коронясване като утрешен министър-председател. Затова ние, като представители на гражданството, сме притеснени да не се случи безпрецедентното за Нова Европа – в България след новите избори окончателно беззаконието на силата на партиите да убие силата на закона. Виждайки царящата безнаказана престъпност у нас, през м. Декември 2007 г. отправихме към заблуждаваното българско общество нашия тревожен повик: “Жандармерията – днес в Суходол, утре – из цяла България!”. Защото след тази почти шестмесечна жандармерийска окупация в Суходол за налагане на доказвано в Съда екологично престъпление срещу околната среда и живота на хората, вече не само екологията е в опасност, а и правовата ни държава, макар и вече член на Европейския съюз.

Жалко е, че Бойко Борисов компрометира България, като злепоставя по най-груб начин всичките 26 държави от Европейския съюз, с упоритото си твърдение пред медиите даже и след последните решения на съда, че отварянето през м. Декември 2007 г. на сметището в Суходол било станало по препоръка на Брюксел. Ние добре знаем изискванията на европейското законодателство за задължителна ОВОС с участието на засегнатата общественост, не само при управлението на битовите отпадъци, поради което ЗАЯВЯВЯМЕ, че това твърдение на Б. Борисов е 100%-на лъжа, но ние нямаме подобен най-широк достъп до масмедии и тази лъжа на партийния лидер упорито се тиражира пред българското население. По този начин доказваното в българския съд беззаконие на кмета на София, се лепва на целия Европейски съюз и по най-груб начин се злепоставя Европейската комисия – излиза като факт, налагащ обществено недоверие и насаждане на евроскептицизъм сред широкото гражданство в България, че най-отговорната европейска институция – ЕК, не спазва екологичните директиви и европейското законодателство. Дали Европейската комисия подтиква кмета на София да не изпълнява и националното ни екологично законодателство, защото и българският Закон за опазване на околната среда недвусмислено налага провеждането на ОВОС за подобни дейности. Дали ЕК е била препоръчала и изпращането на жандармерията в Суходол за силовото налагане с щитове и палки на решението на софийския кмет, криещ се лъжовно зад несъществуващо решение на Министерския съвет - срещу мирни граждани, защитаващи правото си на живот и чиста околна среда.

Посочвайки горепосочените решения на българския съд и тяхното драстично незачитане,

НАСТОЯВАМЕ Европейската комисия да защити гражданите срещу явното погазване на законите от кмета на София Бойко Борисов – повече от двугодишното му неизпълнение на законовата процедура по ОВОС с участието на обществеността относно битовите отпадъци, което води до реално замърсяване на околната среда и увреждане здравето на хората, а напоследък и до потъпкване свободите на гражданите, с наближаващата опасност - потъпкването на законите и политико-икономическият деспотизъм да се наложат във всички сфери на обществения живот из цяла България утре, след парламентарните избори.

Поддържайки основателността на няколкото открити процедури по нарушения спрямо България в областта на околната среда и риск за здравето на хората, за които бяхме уведомени писмено в отговор на наши жалби до Европейската комисия,

НАСТОЯВАМЕ Европейската комисия да не отлага повече започването на наказателните санкции към българските власти, но ИСКАМЕ същевременно ЕК да бъде гарант, че плащането на финансовите глоби за нарушенията няма да става от държавния бюджет и оттам - от джоба на всеки българин. Очакваме Европейската комисия да внесе в Европейския съд данните за отговорността на преките виновници сред управлявящите - българските министри и кметове, като към тях лично се насочи заплащането на присъдените глоби за допуснатото от тях неспазване от България на европейското законодателство.

Имайки впредвид установените незаконосъобразности в управлението и на други сфери, освен в екологичната политика,

НАСТОЯВЯМЕ подобно на успешната мярка “валутен борд”, Европейският съюз вместо прилагане на Член 7 на Европейския договор от Ница да приложи ВЪНШЕН ПОЛИТИЧЕСКИ БОРД в управлението на България, защото това е единственият сигурен начин да се изчисти днешната политическа класа у нас и да се наложи върховенството на Закона, без да се допусне да страдат българите като най-новите европейски граждани.

Приложения:

1. Определение от 19.12.2007 г. на Върховния административен съд по дело № 12637/2007.

2. Определение от 07.03.2008 г. на Административен съд-София град, по дело № 4416/2007.

3. Решение от 23.04.2008 г. на Административен съд-София град, по дело № 6181/2007.

С уважение,

Петър Пенчев

Зам.-председател

***********************************

За повече информация: GSM 0887525032

Няма коментари: