понеделник, 12 май 2008 г.

ЖАЛБА СРЕЩУ СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Съобщение на СНЦ "ЕКО МРАМОР":

През изминалата седмица беше подадена жалба в Административен съд - София-град срещу Столичния общински съвет.

Жалбата е подадена от група граждани от с. Мрамор и от сдружението "ЕКО МРАМОР" поради мълчаливия отказ на СОС да разгледа на заседание ИСКАНЕТО за провеждане на местен референдум и да определи дата за него.

ИСКАНЕТО се основава на волята на около 60% от гласоподавателите на село Мрамор, които са се подписали в Подписка за предизвикване на местен референдум. Въпросите за референдума са два:
1. Да се допусне ли кариера за инертни материали на 300 м от селото и
2. да се допусне ли преминаването на магистрала през землището на селото в потенциална зона от мрежата "Натура 2000".
Според Закона за допитване до народа щом над 50% от гражданите на дадено кметство са пожелали местен референдум, то съответният общински съвет няма право на отказ и е задължен да разгледа Искането в едномесечен срок за да определи датата за референдума.
В случая Столичния общински съвет напълно игнорира гласа на народа и не включи искането в дневния ред на заседанията си в законовия срок.

Едновременно с това в парламента се подготвят промени в закона, които да ограничат правото на референдум на гражданите на малките кметства.
Очевидно волята на народа и нейното изразяване чрез такъв утвърден и почти ежеседмичен инструмент в Европейския съюз като референдумът е трън в очите на властите.
Това може да означава само едно:
Вземаните от държавните и местни власти решения са толкова силно в ущръб на хората, на тяхното здраве, на окръжаващата ги среда и на качеството на техния живот, че всяко предоставено на хората законово средство сами да определят параметрите на своя живот ще извади на бял свят некадърността и продажността на нашите власти.
Сега топката е у съдебната власт - след толкова критики от Брюксел дали нашата Темида ще се опита да отбележи поне минимален прогрес?


Заради тази небългарска циментова фирма - "Титан", нашите власти обричат големи територии от Столична община на изгребване и тотално опустошение.
Над завода гордо се вее гръцкият национален флаг.


Няма коментари: