четвъртък, 22 май 2008 г.

ЗАМЪРСЯВАНЕ НА РЕКА БЛАТО!

Село Мрамор - в Междуречието:
Между р. Блато и р. Църна бара
ИЗНЕНАДИТЕ НЕ СПИРАТ!Земни маси със съмнителна миризма на химически вещества са струпани в огромни количества /стотици кубици/по дигата на река Блато край село Мрамор. Сигнали за замърсяването са били подадени от граждани на с. Мрамор на горещ телефон в МОСВ и Гражданска защита. Реакция от институциите нямаше.
Представители на СНЦ "ЕКО МРАМОР" и Екосдружение "Връбница - Надежда" провериха фактите на място и подадоха сигнали в Кметство Мрамор и Район Връбница. В понеделник вече дигата се разчистваше, в сряда бяха останали около 1/3 от земните насипи.
Молим се само да не завали обещаваният от синоптиците проливен дъжд!
И все още чакаме резултати от проверката: за естеството на веществата, източника на замърсяване, както и за виновните физически и юридически лица и бездействащите институции.
И най-важното: за саниране на брега и незамърсяване на други райони!

СНЦ "ЕКО МРАМОР"
Екосдружение "Връбница - Надежда"

Няма коментари: