събота, 10 май 2008 г.

СЪОБЩЕНИЕ НА "АГРОЛИНК" ЗА ПРОМЯНА В ЗАКОНА ЗА ГМО В БЪЛГАРИЯ

agrolink@agrolink.org, www.agrolink.org

Съобщение за пресата

09 май 2008

Българският парламент извади генетично модифицирания памук от списъка със забранени култури.

София, 8 Май 2008 г.

Българският парламент прие промяна и допълнение в Закона за ГМО1, които позволяват освобождаването на генетично модифициран (ГМ) памук в околната среда. Фактически тази промяна в закона ще позволи четирите най-често култивирани ГМ култури да бъдат отглеждани в България – царевица, рапица, соя и памук.

Преди обаче да започне да се отглежда каквато и да е ГМ култура в България, тя трябва да бъде одобрена от Европейския съюз. Единственият одобрен за култивирана за търговски цели ГМО сорт в Европейския съюз е линията царевица на Монсанто MON810. За ГМ памука единствено е позволен внос като храна, хранителна добавка или масло, а не за освобождаване в околната среда (отглеждане като култура).

Спорната поправка беше предложена от двама членове на Парламента от групата на БСП. В закона от 2005, ГМ памукът беше в списъка на забранените ГМ култури като пшеница, грозде, маслодайна роза, всички плодове и зеленчуци, тютюн2.

В България памук се отглежда на малки площи3, само 929 ха през 2007 г. с наблюдавана постоянна тенденция за намаляване. Въпреки липсата на разумни икономически предпоставки частната фирма „Текстилни влакна” разположена в град Хасково със съдействието на акад. Атанас Атанасов, директор на Агробиоинститута – София (предишната Лаборатория за генетично инженерство) и доцент Божинов от Аграрния институт – Пловдив е създала нов хибрид производен на български и американски сортове. Новият хибрид има устойчивост към хербицида 2,4-D, който има вредно въздействие съизмеримо с това на хербицида Раундъп4.

„Българският парламент и Министерството на околната среда и водите не допуснаха каквито и да е консултации с обществеността и със своите действия допринасят за облагодетелстване на производителите на ГМО. ГМ памукът не може да се отглежда в България, тъй като няма одобрението на ЕК. Тази промяна обаче показва, че българските политици нямат ясна визия за бъдещото развитие на селското стопанство в страната”, каза Светла Николова, Председател на Сдружение АГРОЛИНК.

1. Промяна на закона за генетично модифицираните организми. http://www.parliament.bg/bills/40/754-01-167.pdf

2. Закон за генетично модифицираните организми, приет 2005 г.,Обн. ДВ No. 27/29.03.2005 (в сила от 01.06.2005)

3. Агростатистика, Министерство на земеделието и продоволствието, Бюлетин 117, Януари 2008

4. http://www.pan-uk.org/pestnews/Actives/24d.htm

Няма коментари: