понеделник, 19 май 2008 г.

В НЕДЕЛЯ, 18 МАЙ ЖИТЕЛИТЕ НА СЕЛО МРАМОР НАЙ-СЕТНЕ ИМАТ ПОВОД ДА ПРАЗНУВАТ

Съобщение на СНЦ "ЕКО МРАМОР":


След четири месеца борба срещу институциите, няколко Общи събрания на населението, няколко пресконференции, митинг пред МОСВ, събиране на подписка за референдум и подаване на редица жалби срещу МОСВ и СОС, проблемът с "Кариери за чакъл и пясък-България " ЕАД беше разрешен по най-добрия начин: Фирмата оттегли от МРРБ, МОСВ и Столична община своето инвестиционно предложение да добива строителни материали
почти в самото село.

Този неочакван ход се осъществи след намесата на столичния кмет Б. Борисов, който предприе тежки преговори с фирмата за да предотврати провеждането на местен референдум в с. Мрамор.Той поправи една грешка на СОС /пълното неглижиране на желанията на хората/, за което му благодарим!
Но истина е , че една поредица от референдуми по селата е най-лошата перспектива както за Столична община, така и за останалите местни власти в страната.
Поради лошо управлението на самозабравилите се държавни и местни власти на всички нива, референдумът като средство за коригиране на лоши управленски решения е на път да се наложи най-вече в малките кметства. Пример за това е село Нови хан, където 99,9% от явилите се 70% избиратели на референдума за закриване на ядреното хранилище казаха "ДА, да се закрие". Изходът от референдумите е ясен - хората осъзнават, че техният глас има значение и смело вземат инициативата в собствените си ръце.
Това обаче е изключително неудобно за корумпираните ни властници и за големите фирми, много от които - крупни замърсители и унищожители на околната среда. Затова политиците бързат с промени в Закона за допитване до народа като внасят поправки за ограничаване на правото на местен референдум. Това категорично не трябва да се допуска от българската общественост, не бива една по една овчедушно да губим редица придобивки на демокрацията.
Защото днес Бойко Борисов успял да кандардиса една крупна фирма /"Титан Цимент"/да оттегли предложението си "в името на запазване на социалния мир" /цитат от писмото на фирмата/, но утре едва ли това ще бъде възможно.
Не трябва да забравяме, че в Подписката за референдума на мраморци е записан и втори въпрос: "Да се изгради ли магистрала през землището на селото?". Този въпрос е включен и в Искането на СНЦ "ЕКО МРАМОР" и Инициативния комитет, и в Жалбата срещу столичния общински съвет. Този втори въпрос е изклчително ваен за хората, защото ще определи бъдещето на района. алтернативите са две:
1. Магистрала с тир-паркинг с прилежащата зона за комфорт на тираджиите? /Бардакът "Симона-2" вече е построен и чака посетители - в Европейския съюз ТИР-овете не пътуват в събота и неделя/.
или
2. Озеленен квартал с ниско строителство в крайградската зона плюс възможности за развитие на етноселище и екотуризъм между селата Мрамор , Доброславци и Житен и май-важното: Съхраняване на невероятното орнитологично богатство 181 вида птици, 43 от които в Червената книга на застрашените видове.
Това богатство, потенциална зона от европейската мрежа "Натура 2000" е обречено на пълно унищожаване, ако магистралата мине между язовир Мрамор и кв. Волуяк.
И да не забравяме за десетките гнезда на семейства от вида бял щъркел и в Мрамор, и във Волуяк. Те са поводът в с. Мрамор тази година да се проведе Първия национален фестивал на белия щъркел.
Така че искането ни за референдум не отпада. Ако искаме добро бъдеще за децата си и хоризонт за развитие на столичния град.
Но сега да се порадваме: Мрамор победи титана "Титан", хората на село Мрамор със своето ясно гражданско съзнание използваха всички законови методи да се преборят и показаха, че не могат да бъдат третирани като стадо, особено когато се опитват да откраднат земите на дедите им.

Сн. Цветанова, председател

Няма коментари: