сряда, 25 март 2009 г.

ПРОКУРАТУРАТА ПРОВЕРЯВА РИОСВ-СОФИЯ ЗА КОРУПЦИЯ

http://www.vesti.bg/?tid=40&oid=2040871

Гергана Благиева е в отпуска по майчинство от декември 2008 г., но продължава да разписва избирателно документи. Ще проверяват и заместничката йПрокуратурата е започнала проверка срещу директорката на Регионалната инспекция за опазване на околната среда и водите (РИОСВ) в София Гергана Благиева поради съмнения за участие в корупционна схема.

От 12 декември м.г. Благиева е в отпуска по майчинство, но въпреки това продължава да разписва избирателно документи.

Инспекторатът на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) е установил при проверка сериозни закононарушения при подписването и воденето на документацията в РИОСВ-София.

Проверката е започнала след подадените сигнали от страна на служителите на службата до МОСВ, уточниха още прокуратурата.

В сигналите служителите информират, че Благиева неправомерно е разписвала определени документи, без да има право на това, защото е в майчинство.

Инспекторатът на МОСВ е установил, че тя избирателно е подписвала документи, докато останалите са разписвани от изпълняващата длъжността директор на РИОСВ-София Даниела Монтолова.

Заключенията на инспектората са, че избирателното подписване на документи създава съмнения и предпоставки за корупционни практики, поради което е подаден сигнал във Върховната административна прокуратура и в Столичната районна прокуратура.

В него се представят всички неправомерно подписани от Благиева документи.

В сигнала се посочва също, че изпълняващият длъжността директор на екоинспекцията Даниела Монтолова не е упражнила достатъчен контрол и е допуснала извършването на тези закононарушения.

Затова МОСВ настоява да бъде извършена проверка и за нейните действия, които също пораждат съмнения за корупционни практики.

След установяване на посочените закононарушения в РИОСВ-София министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров назначи Славка Петрова за временно изпълняващ длъжността директор на РИОСВ-София до завръщане на титуляра Гергана Благиева.

Няма коментари: