петък, 6 март 2009 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ОТ КАЗИЧЕНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОУП НА СОФИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АНДРЕЙ ИВАНОВ
КМЕТА НА СОФИЯ БОЙКО БОРИСОВ
ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ПЕТЪР ДИКОВ


Уважаеми господа,

Разбрахме , че на 06.03.2009 ще се проведе Експертен съвет за приемане на предварителния проект на ОУП. Съгласно §7 от закона за устройство и застрояване на Столична община, този предварителен проект на ОУП на СО трябва да даде отговор на петте точки записани в неговата втора алинея.
1. Да бъде подобрена транспортно-комуникационната система
2. Да бъде подобрена зелената система
3. Да се предложи адекватно преструктуриране на жилищните територии
4. Да се предложи решение за третиране на битовите отпадъци.
5. Да се решат проблемите гробищните паркове

Уважаеми господа, тъй като решаването на проблема с битовите отпадъци няма да бъде скоро поради липсата на адекватно решение ние ви предлагаме решение касаещо конкретно част от територията на район „Панчарево” и район „Искър” включващо селищата и кварталите ”Дружба” Бусманци, Казичене, Горни и Долни Лозен, Герман, Горубляне и част от „ Младост”, което напълно отговаря на задачите поставени в останалите четири точки.
Предложението дава отговор на идеята за развитие и достъпност на нас гражданите до зелената и водна система на града, рационалното използване на топлофикационните мощности, газификация електро, вода както и останалите системи свързани с достъпността от автомагистрали , Околовръстен път, градски трасета, ж.п и широк трамваи, така също и с великолепната възможност за изграждане на естествени велосипедни връзки, между гореспоменатите жилищни квартали. Предложението дава възможност за ново съвременно решаване зоните за обитаване като се направи една удачна връзка между панелното живеене в „Дружба” „Царското” живеене във „Врана” и доброто и спокойно живеене в Казичене, поради което категорично сме възразили и продължаваме да възразяваме за екологично и урбанистично насочване на Нови Централни Гробища върху територията около парк”Врана” вместо върху тях да се развият съвременни жилищни формации с истинска екологично битова среда, присъствието на водата от река Искър и богатството на парк”Врана”.
Уважаеми господа настоящият предварителен проект е някъде по пътя към преминаването му ОТ ЧАСТЕН УСТРОЙСВЕН ПЛАН НА СО с кодовото ИМЕ „СОФИЯНСКИ” в „ ЧАСТНО – ПУБЛИЧЕН” , в който се започва отново да се говори и отстоява публичния характер при усвояване на териториите в противовес на сто процента присъствие в настоящия на частни, корпоративни, партийни и всякакви други „световни” интереси.
За да може плана да извърви пътя нататък от „ЧАСТНО-ПУБЛИЧЕН” в „ПУБЛИЧНО-ЧАСТЕН” към „ПУБЛИЧЕН” му е необходимо още време, поради което предлагаме Експертният съвет да разшири състава си, като се включат паритетно на 80 чиновника ангажирани, така или иначе със защитата на определени корпоративни, държавни, а и в много случай персонални и частни интереси да бъдат допълнени с 80 представители от територията на град София. Това паритетно присъствие на разширения Експертен съвет на граждани от целия град независимо, че го няма в разпоредбите за експертните съвети има единствено за цел по-пълното представяне и защита на публичните интереси записани и приети от Българският парламент, конституцията и директивите на Европейския съюз. И за това този разширен експертен съвет, започвайки на 06.03.09 г. би следвало да продължи до 06.05.09 г. деня на „Свети Георги – Победоносец” .
Уважаеми господа, предлагаме главния архитект да разшири заповедта за 06.03.09 г. , като я допълни с дати : 13 ; 20; 27 март, както и 10 ; 17 ; 24 април на които дати да се разгледат по отделно петте задачи поставени поотделно в § 7 от ЗУЗСО а на 24.04.09 г. се проведе заключително заседание експертния съвет и на 01.05.09. г в голямата зала на НДК се организира публична-гражданска общинска сесия за докладване на резултатите от широкия Експертен съвет с паритетно гражданско участие.
Надяваме се че подобен подход би ни приближил повече към създаването на един по-добър град, условия за млади и стари, бедни и богати. Като пример и основа за подобно действие предлагаме нашите виждания за създаване на подходяща среда върху териториите на жилищните квартали в „Дружба” и „царските” покои.


26.02.2009 г

Инициативен комитет от с. Казичене: /подписи/

Няма коментари: