понеделник, 9 март 2009 г.

МОСВ ВЪРНА ЗА ПРЕРАБОТВАНЕ ЕКОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА НА ОУП НА СОФИЯ

На 6 март на заседанието на експертен съвет в ДАГ за окончателно приемане на Общия устройствен план на София екологът на МОСВ оповести, че министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров е отказал да съгласува Екологичната оценка на Изменението на Общия устройствен план на Столична община.
Така той изпълни Искането за намеса на три сдружения от ГРУПА ГЕО, подадено в законовия срок след Общественото обсъждане на ОУП и на Екологичната оценка към него, състояло се на 12 февруари 2009г. в УАСГ.
С това единствено за цяла двумилионна София обществено обсъждане /при законово изискване да има обсъждания във всичките райони на столицата/ и с набързо свикания експертен съвет,без да са гледани в комисиите цели раздели от ОУП /например транспортно-комуникационната система, гробищните паркове и т.н./ Столична община се опита да наруши редица закони и наредби и да приеме набързо този нескопосан план, с цел замазване на всичките му пропуски, недомислия и решения в ущръб на публичния интерес, но задоволяващи претенциите на определени обръчи около възложителя и авторите на плана.
Въпреки нежеланието и съпротивата на Столична община това, което предстои е най-разумното в момента за града - серия от разглеждания по теми в контактната група и в комисиите и ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБЩЕСТВЕНИИ ОБСЪЖДАНИЯ В 24-ТЕ РАЙОНА НА СОФИЯ.

Тук публикуваме и нашето Писмо за подкрепа на предложението на Инициативен комитет от Казичене:

ДО:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АНДРЕЙ ИВАНОВ

КМЕТА НА СОФИЯ БОЙКО БОРИСОВ

ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ПЕТЪР ДИКОВП Р И Д РУ Ж И Т Е Л Н О П И С М О

З А П О Д К Р Е П А

Уважаеми Господа,

Напълно подкрепяме приложеното ПРЕДЛОЖЕНИЕ на Инициативния комитет от село Казичене – София във връзка с назначения от главния архитект на Столична община състав на Експертния съвет за приемане на проекта за Изменение на Общия устройствен план на Столична община /ИОУП на СО/ .

В ПРЕДЛОЖЕНИЕТО напълно основателно се иска Експертният съвет да продължи от 6 март до 6 май 2009г., като се разгледат подробно проектните предложения съгласно &7 от ЗУЗСО по петте направления, записани в него, както и експертните становища, изготвени за всяка от петте теми.

Разширяването на състава и участието на граждански представители на паритетен принцип ще позволи по-пълно и естествено да бъдат защитени публичните интереси.

За да не се поражда подозрение, че предложения ОУП на София може да отразява и защитава преди всичко частните и корпоративни интереси на една много малка част от софийските граждани, наложително e преди започване на експертния съвет на 6 март 2009г. oт 9:00 часа всеки един от участниците в експертния съвет да декларира писмено липсата на конфликт на интереси, което ще бъде една от първите крачки на демократизиране на експертните съвети, чрез чиито решения досега се узаконяваха безобразията и посегателствата върху публичните интереси и се оневиняваха действията на общинските и държавните администрации.
Ако това не е направено до момента, такава декларация може да се подпише при следващото от шестте заседания /вярваме, че предложението на Инициативния комитет от казичене за серия заседания ще бъде прието/.

Публичните експертни съвети, широкото гражданско експертно участие, както и приемане на ИОУП на СО на публична гражданска сесия на СОС /в голямата зала 1 на НДК/ са гаранция за публичност, прозрачност и демократичност при приемане на Конституцията на един столичен град, какъвто е общия устройствен план на Столична община.София, 06.03.2009 година
С уважение: /подписи/

НД "ЕКОГЛАСНОСТ"
ЕКОСДУЖЕНИЕ ВРЪБНИЦА_НАДЕЖДА
СНЦ "ЕКО МРАМОР"

Няма коментари: