четвъртък, 28 май 2009 г.

НЕВЕЖЕСТВО ИЛИ КОРУПЦИЯ ОБРИЧАТ СОФИЙСКОТО СЕЛО БАЛША НА ГИБЕЛ?

Незаконен добив на пясък

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

29 май, петък, 10:00 часа
БТА


Организатори: Група ГЕО, СНЦ "Екология Балша", СНЦ "Еко Мрамор", СНЦ "ИК за екозащита Нови Искър", Екосдружене "Връбница Надежда, СНЦ "Екология Нови Искър" и др.


НЕВЕЖЕСТВО ИЛИ КОРУПЦИЯ ОБРИЧАТ СОФИЙСКОТО СЕЛО БАЛША НА ГИБЕЛ?


1.Кариера за пясък на 170 метра от къщите, почти в средата на селото - узаконена тайно.
2.Четирима кандидати за концесии си парцелират почти цялото землище на село Балша.
3.Апетитите на концесионерите и дългогодишен незаконен добив на пясък са напът да активират свлачищни процеси с непредвидими последствия.
4.Алтернативата Балша да не потъне в небитието е:
В новия устройствен план на София да залегне проектът за екопарк "Чановете". Неговото символично начало - в неделя 11 часа в Балша- засаждане на първата фиданка.

Местността "Младжавица" - 207 декара, които ще заприличат на лунен кратер

Черквата от 7-ми век е една от забележитеностите на селото. В момента се реставрира.

Няма коментари: