четвъртък, 5 юни 2008 г.

ДЕН НА ОКОЛНАТА СРЕДА

.
Величествената Природа превърнахме в наша околна среда.
О, самочувствие на самозабравило се същество - да се поставиш в центъра!

Сега животното "човек" опустошава своите местообитания - интересно с какво право се е нарекъл homo sapiens, "венец на природата"?

Но
околната среда правилно носи името "Среда" - тя е центърът, тя е основата на нашето съществуване.
Просто трябва да я обичаме и ценим, да преоценим себе си в нейния контекст, да се приобщим скромно към нея, за да оцелеем като вид!

А ето и честитката от Европейския съюз послучай празника - заслужили сме си!
От Нетинфо:

ЕК с нова наказателна процедура срещу България - заради дивите птици

Този път става дума за Централен Балкан, поречието на река Русенски Лом, нос Калиакра, Рила, Пирин и Западните Родопи
05.06.2008

От Европейската комисия обявиха, че започват наказателна процедура срещу България заради недостатъчна защита на дивите птици у нас. ЕК вече е изпратила първо писмено предупреждение по въпроса.

Случаят е свързан с неуспеха на България да определи подходящи специални зони за защита за мигриращи и застрашени птичи видове, което нарушава европейската директива за опазване на дивите птици.

"Мрежата от специални защитени зони е ключът към опазване на бъдещето на прелетните и застрашените видове птици. Наложително е държавите-членки да изпълнят задълженията си за тяхната защита", коментира комисарят за околната среда Ставрос Димас.

ЕК започва наказателната процедура, тъй като макар и България да е определила 114 важни птичи райони като специални защитени зони, шест от тях са значително по-малки от съответните важни птичи райони.

Зоните с

Централен Балкан, поречието на река Русенски Лом, нос Калиакра, Рила, Пирин и Западните Родопи.

В Брюксел има достатъчно информация за нерегламентирана строителна дейност и прекомерни икономически интереси в тези райони.

Министерството на околната среда и водите декларира, че няма да допусне съдебна процедура срещу България.

В същото време представители на природозащитни организации коментираха, че това е едва първото предупреждение на ЕС заради мрежата и поискаха Национален парк "Рила" да включи и териториите, орязани от "Натура" заради ски проектите.

Съгласно директивата за дивите птици, държавите членки се задължават да определят като специални защитени зони всички най-подходящи места за опазването на видовете диви птици. Определянето им трябва да се основава на обективни и проверими научни критерии.

За да направи оценка доколко държавите членки са изпълнили задължението си да класифицират специални зони за защита, Комисията използва най-добрата налична орнитологична информация.

В случай че необходимата научна информация липсва, се използват националните описи на важни птичи райони, съставени от неправителствената организация "Бърдлайф интернешънъл".

Чл. 226 от Договора за създаване на Европейската общност дава на Комисията правомощия да предприема правни действия срещу държава членка, която не спазва своите задължения.

Ако Комисията прецени, че би могло да е налице нарушение на правото на ЕС, което предполага откриването на процедура за нарушение, ЕК изпраща т.нар. "официално уведомително писмо" - първо писмено предупреждение, до съответната държава членка, с искане тя да представи своите забележки до определена дата, обикновено в срок от два месеца.

В зависимост от отговора или от неговата липса, Комисията може да вземе решение да изпрати т.нар. "аргументирано становище" - второ и окончателно писмено предупреждение.

В този документ се посочват причините, поради които Комисията счита, че е налице нарушение на правото на ЕС и се призовава държавата членка да изпълни изискванията в рамките на определен период, обикновено пак два месеца.

Ако държавата и този път не спази изискванията, ЕК може да реши да заведе дело пред Съда в Люксембург. В случай че той установи нарушение на Договора за създаване на Европейската общност, от съответната държава членка се изисква да предприеме необходимите мерки, за да спази изискванията.

По-нататък чл. 228 от Договора за създаване на ЕО дава на Комисията правомощие да предприеме действия срещу държава членка, която не се е съобразила с решение на съда.

Тя може да поиска съдът да наложи финансова глоба на съответната държава членка.

Няма коментари: