четвъртък, 5 юни 2008 г.

АЕЦ "БЕЛЕНЕ" - В ТРАНСГРАНИЧЕН КОНТЕКСТ

Национално движение Екогласност
член на "Приятели на земята интернешънъл"

Съобщение за медиите

Изх. 06-05 / 05-06-2008

До г-н Жозе Мануел Барозо , Председател на Европейската комисия

До г-н Ставрос Димас , Еврокомисар по околна среда

До г-н Андрис Пиебалгс, Еврокомисар по енергетика

Ж А Л Б А

Относно: България – Българските власти не изпълняват ОВОС на Проекта „АЕЦ Белене”, съгласно заявената от 09-08-2007 г. препоръка на Дирекция Н – Ядрена енергетика, Генерална дирекция "Енергетика и транспорт” при Европейската комисия

Референция: Наше писмо от 07-05-2007 г. с входящ BARROSO(2007)3847 и Ваши писма TREN.H1/MK/up D(2007) 313384 от 07-06-2007 г. и TREN.H1/MK/up D(2007) 316916 от 09-08-2007 г.

Уважаеми господин Барозо,

Уважаеми господин Димас,

Уважаеми господин Пиебалгс,

Национално Движение Екогласност-Член на Приятели на Земята Интернешънъл, в свое писмо от 07-05-2007 г. с Ваш входящ BARROSO(2007)3847, изложи факти за порочността на Проекта „АЕЦ Белене” чрез представяне на 140-те нормативни нарушения, констатирани от българския регулаторен орган по ядрена безопасност - Агенцията за ядрено регулиране, в тяхно писмо № 05-00-48/05 от 12-07-2006 г.

С писмо № TREN.H1/MK/up D(2007) 316916 от 09-08-2007 г. на Дирекция Н – Ядрена енергетика, Генерална дирекция "Енергетика и транспорт” при Европейската комисия, ние бяхме уведомени за становището, че “Проектът за изграждане на нова АЕЦ "Белене” трябва да премине и през Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), като се следват по-специално процедурите, установени с Директива (ЕО) 85/337/ЕИО относно ОВОС, изменена с Директиви 97/11/ЕО и 2003/35/ЕО, както и в съответствие с Конвенцията от Еспоо за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст. Отговорност за този процес носят българските власти”.

НД "Екогласност” НАСТОЯВА за откриване процедура по нарушение, защото вече десет месеци българските власти не изпълняват гореизложената препоръка на компетентните органи от Европейската комисия, направена след оценка на предварителната информация. По такава процедура ще се гарантира прозрачността на заявеното в официалното прессъобщение от Брюксел IP/07/1874 от 07-12-2007 г., че Комисията и в бъдеще ще следи отблизо развитието на промишлените дейности във връзка с инвестиционния проект за атомната електроцентрала в Белене, по-специално неговите екологични аспекти.

Приложение: 1. Писмо № TREN.H1/MK/up D(2007) 316916 от 09-08-2007 г. на Дирекция Н – Ядрена енергетика, Генерална дирекция "Енергетика и транспорт” при ЕК – 2 бр. страници

2. Писмо № TREN.H1/MK/up D(2007) 313384 от 07-06-2007 г.. на Дирекция Н – Ядрена енергетика, Генерална дирекция "Енергетика и транспорт” при ЕК – 1 бр. страница

3. Писмо входящ № BARROSO(2007)3847 от 07-05-2007 на НД „Екогласност”– 2 бр. страници

За повече информация:

Петър Пенчев – зам.-председател GSM 0887525032

Копия от приложените писма ще бъдат предоставени на медиите на Дискусията „За и против АЕЦ Белене” в Софийски университет „Кл. Охридски” - Заседателна зала 2, днес 05.06.2008 г. (четвъртък) от 16:00 ч.

Няма коментари: