понеделник, 9 юни 2008 г.

МОСВ прави фалшиви ОВОС и ЕО

Сметната палата обяви екооценките за формални
В. Дневник:
от Албена Борисова | albenab@dnevnik.bg


Извършването на оценки за въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологичните оценки (ЕО) на инвестиционни проекти от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) е непрецизно. Това е заключението на Сметната палата за работата на ековедомството в периода от 1 май 2005 г. до края на 2006 г. Така одиторите потвърдиха критиките на екоактивистите, че ОВОС и екооценки в България се правят формално.

Нормативната уредба за въвеждането на двата вида оценки - ОВОС и екооценка, се е забавило, което се е отразило и на регулацията за оценката за съвместимост на инвестиционните намерения със зоните от "Натура", заключават одиторите. Освен това няма достатъчно контрол върху изпълнението на предписанията от ОВОС, което не дава възможност да се проследи дали са отстранени вредните последици от проектите, твърди Сметната полата. Експертите на МОСВ не са проверявали на място предоставените данни от инвеститорите, което е давало възможност определени проекти да избегнат процедурата по ОВОС.

"ОВОС и ЕО наистина се извършват формално и не се следи за изпълнението на мерките, записани в тях. За последните 2 години няма нито едно отрицателно становище по ОВОС за нито един обект", коментира Симеон Марин от "Зелени Балкани". Според него регионалните звена на МОСВ нямат достатъчно капацитет да следят работата на инвеститорите.

Oт форума
ЕКС_ПЕРТ каза:
Още малко информация за размисъл - веднъж одобрило дадено инвестиционно намерение, вкл. и въз основа на предвиденото въздействие върху околната среда, МОСВ вече не се интересува от него. Добре запознатите с тази практика инвеститори внасят в МОСВ за одобрение един проект с конкретни параметри и със съответния ОВОС, след одобрението на който и в процеса на изпълнение на строителните дейности проектът обикновено "нараства по обем" с поне 50% (най-пресният пример, който ми идва наум, е ВЕЦ "Цанков камък", виж статията във в-к "Дневник" по темата: "Строителството на "Цанков камък" се удължава с 18 месеца", Интернет
http://pazari.dnevnik.bg/show/489159/ ).

Освен това, заложените в ЗООС глоби са пренебрежимо малки от гледна точка на инвеститорите и по-специално на очакваните печалби в резултат на реализиране на поДправения проект. На всичкото отгоре, наглите инвеститори искат да намалят ОщЕ ПОВЕЧЕ тези и бездруго смехотворни глоби - виж "Позиция на БСК по проекта на ЗИД на Закона за опазване на околната среда" публикувана на Интернет-страницата на БлуЛинк:
http://bluelink.net/bg/actualno/comments.shtml?x=34285

СЕЛСКИ ПАНАИР, А НЕ ДЪРЖАВА

Няма коментари: