понеделник, 16 юни 2008 г.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА НА СЪД ЗА БАЛИРАНЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ

Национално движение Екогласност
Член на Приятели на земята интернешънъл

Съобщение за медиите 16.06.2008

Балирането продължава да е в съда – кой открадна 100 милиона лева от гражданите на София

Утре, 17.06.2008 г., от 13:30 ч. в Софийски градски съд-състав „Трети-з”, е дело №04310 на Национално движение „Екогласност” и Екосдружение „Връбница-Надежда” срещу Кмета на Столична община за отказа му да прекрати навреме договорите за балирането на софийските битови отпадъци. Делото е заведено още през лятото на 2006 г. – по-малко от една година от началото на балирането и складирането на боклука в ЖК”Дружба” и район „Кремиковци”, но Столична община не изпълняваше указанията от три поредни заседания на Съда за представяне на доказателствата. Еколозите са представили в жалбата си протоколите на компетентните органи от Министерството на здравеопазването и Министерството на околната среда и водите, с които се доказва неизпълнението на тези договори – „да се осигури гарантирана цялост на балите за срок от 3 години”. Категорична е била още тогава констатацията на Столичната регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве: „При нарушаване целостта на балите има изтичане на инфилтрат и пренасяне на заразни заболявания сред населението”.

На четвъртото съдебно заседание пълномощникът на кмета Бойко Борисов представи две споразумения с балиращите фирми за прекратяване на договорите - от 04.12.2007 г. с „Чистота Искър”ЕООД и от 14.12.2007 г. с „Микс-ПС”ООД, като поиска от съда „при така постигнатите споразумения липсва правен интерес от воденето на делото и жалбата следва да се остави без движение”.

Петър Пенчев – зам.-председател на Национално движение „Екогласност”, заявява: ”Формално кметът заблуждава Съда, защото има и трети договор – с „Екоел-6”ООД, който в случая се премълчава. Още в римското законодателство е записано, че не може от противоправни действия да се черпят ползи - за излишното балиране от джоба на гражданите на София са взети над 100 милиона лева. Според хармонизираните с европейското законодателство български закони за отпадъците и за околната среда, цялата отговорност по управление на отпадъците е задължение единствено и само за кмета на една община. Ние се надяваме българският съд на петото си заседание да зачете правния интерес на екоорганизациите, особено след като вече Европейската комисия оцени като нарушение на екологичното законодателство всички досегашни действия на столичния кмет по управление на отпадъците без провеждане на ОВОС(оценка на въздействието върху околната среда).”

Еколозите очакват прилагане от българския съд не на Крумовите закони за рязане ръце на крадците-страни по тези договори, а НАСТОЯВАТ за налагане на европейското и българското екологични законодателства, според които липсата на ОВОС е достатъчно за получаване от Съда на правна защита на гражданите срещу безхаберието на кмета Бойко Борисов за тригодишния им тормоз от намиращите се все още на 50 метра от жилищата в ЖК”Дружба”, както и в Кремиковци – над 400 000 еднотонови бали с вонящи боклуци. Справедливостта изисква Съдът да задължи Столична община, за продължителното увреждане на околната среда и здравето на хората, да предяви регресивен иск към виновните лица за възстановяване на излишно взетите 100 милиона лева от гражданите, заключават от екоорганизациите.

Резултатите и от това дело ще бъдат представени от НД”Екогласност” пред Европейската комисия като допълнителни доказателства към откритата процедура за наказание поради нарушение на екологичното законодателство от кмета на София.

За повече информация:

Петър Пенчев – GSM 0887525032

Няма коментари: