вторник, 10 юни 2008 г.

Екогласност съди МОСВ за Рила-буферна зона

Национално движение Екогласност
Член на Приятели на земята интернешънъл

Съобщение за медиите

10.06.2008
Утре от 14 ч. във Върховния административен съд е делото на Национално движение „Екогласност” срещу Министерството на околната среда и водите за отказа му да предостави достъп до Протокола от заседанието на Националния съвет по биологично разнообразие, проведено на 25.10.2007 г., когато с два гласа не бе включена буферната зона на Национален парк „Рила” в европейския проект НАТУРА 2000.

При отказа си Главният секретар на МОСВ г-н Тамер Бейсимов се позовава на чл. 11 от Закона за достъп до обществената информация, според който исканият документ представлява служебна информация. Като мотив за отказ на достъп до обществената информация се посочва, че исканият протокол от работата на този консултативен орган към министъра е свързан с оперативната подготовка на актовете, няма самостоятелно значение, съдържа мнения, препоръки и експертни позиции относно повторно разглеждане на 26-те защитени зони за дивите птици и 16-те защитени зони за опазване на природните местообитания и местообитанията на дивата флора и фауна.

Адвокат Кирил Терзийски - от Програма достъп до информация, изтъква необходимостта от предоставяне на достъп до исканата информация поради доказания голям обществен интерес за случая, което е предвидено в Закона за достъп до обществената информация. Точно това решение на Националния съвет по биоразнообразие бе основание на последвалото потвърждение и от Министерския съвет за изваждане на буферната зона на Рила от НАТУРА 2000, въпреки представената научна обосновка от експертите на БАН.

Петър Пенчев – зам.-председател на Национално движение ”Екогласност”, подкрепяйки уличните граждански протести и подписката на 140-те хиляди българи за спиране на проектите „Паничище” и „Супер-Паничище” в горите на Рила около „Седемте рилски езера”, подчертава и другия голям проект „Супер-Боровец”, където освен лифтове и ски-писти се планират и изграждат много хотели в буферната зона на Националния парк „Рила”.

Членове на Националния съвет към МОСВ публично си признаха, че техният основен мотив при гласуването против защитата на Рила-буфер е започналото строителство на „Супер-Боровец”. Тук е необходимо да припомним участието в проекта лично на Симеон Сакскобургготски и „първата копка” от министър-председателя Сергей Станишев. Инж. Пенчев очаква да се разкрият и огласят нови корупционни практики при този орган към министъра – нарицателен е случаят със зеленото НПО, дало съгласието си за изграждане на големия брой ски-писти в Банско, при което държавата игнорира аргументите на другите зелени и днес сме свидетели на доказани вреди не само на природата, но и за местните хора.

След последното решение на Европейската комисия за наказателна процедура против българското правителство, нарушило Европейската Директива за защита на дивите птици и невключило зони в НАТУРА 2000, природозащитниците вярват, че Съдът ще отмени отказа на МОСВ за Рила-буфер и ще наложи прозрачност за гражданското общество при вземане решенията за природата на България. От движение “Екогласност” - член на коалиция „За да остане природа в България”, призовават за спешно преразглеждане на взетите решения от българските органи, защото паричните санкции на Люксембургския съд на европейските общности ще се платят от джобовете на всички български данъкоплатци, а не от унищожителите на българската природа. И нека не забравяме, че природата днес ние сме я взели назаем от бъдните ни поколения, заключават от Екогласност.

За повече информация:

Кирил Терзийски – тел. 9867709

Петър Пенчев – GSM 0887525032

Инфо и в Медиапул

Най-пълно инфо в Аз-жената

Също и в Нетинфо1 коментар:

Безкомпромисен каза...

Правилно търсите тази информация. Трябва да се знае поименно кой как гласужа на тези съвети в МОСВ /а и в другите институции/.
Само така гласуващите ще носят отговорност за решенията си - под угрозата от обществено порицание.