вторник, 30 септември 2008 г.

РАЗБИТ Е ОФИСЪТ НА СТОЛИЧНА АДВОКАТКА, СЪПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ НА ГР. НОВИ ИСКЪР

В понеделник сутринта адв. Нина Чакърова заварва кантората си разбита. Не са изчезнали документи. Не съвсем малка сума пари, оставени в чекмедже, е непокътната. Разместени са вещите около компютъра. Очевидо обект на интерес е била информацията, съдържаща се в него.
От три месеца адв. Чакърова заедно с група свои съграждани от гр. Нови Искър, Столична община, се обяви в защита на правото на хората от своя район да живеят в чиста и здравословна околна среда. Съвместно с граждани, различни специалисти и еко-ориентирани хора и сдружения от съседните райони на столицата, беше разплетена порочна корупционна верига от длъжностни лица, фирми и граждани, които изхвърлиха около 100 000 куб.м. пръст, отровена с остатъци от производствения цикъл на бившата "Фармахим" в дерето Меча ровина край село Доброславци, район Нови Искър.

Припомняме:
Керваните с камиони извозваха пръстта в продължение на месец и половина със знанието на кмета на район Нови Искър по нареждане на директора на "Софарма"АД, правоприемник на социалистическия "Фармахим". Пръстта е взета от разбитите и изгребани хвостохранилища от обекти 1 и 2 на площадка Б в двора на "Софарма", северно от моста с ж.п. линията, където е бил осъществен проект за ликвидиране на стари замърсявания от производството на аналгин и антипиретици.
Действията по изгребването на погребите за химикали са извършени криминално, без каквито и да било разрешителни от компетентните органи. За транспортирането и запълването на дерето в Доброславци няма официални разрешителни от "отговорните" общински власти. За цялото безобразие има съставени доклад и констативен протокол, подписан и от зам. директор на "Софарма".

Инициативният комитет на гр. Нови Искър работи законно, при пълна прозрачност и откритост. Документите, подадени самостоятелно и заедно с приятелските граждански формации са достояние на медиите, институциите и са предоставени пред погледа на широката общественост, излезли са вече и на бял свят /визираме Европейската комисия/.
При интерес всеки може да получи допълнителна информация на телефоните, публикувани на блога на Група ГЕО към съответните постинги.

Няма коментари: