сряда, 10 септември 2008 г.

БНР:Какъв въздух дишат в Нови Искър?


Eто някои от въпросите и отговорите във връзка с
изхвърлени токсични отпадъци в местността „Меча ровина” между с. Доброславци и гр. Нови Искър /проблем, за който пишем за пореден път/:

Какъв въздух дишат в Нови Искър?

БНР, Програма "Хоризонт", "12+3"Водещ: Има ли опасност за водите на Червена река и съответно за Искър?

Кателина Колева/
началник Отдел „Земни недра и подземни богатства” в РИОСВ/:
Всяко едно такова действие при изхвърляне на такова неорганизирано, както на земни маси, строителни, битови, отпадъци, а може би и други отпадъци, ще се установи и е рисково, за това ние чакаме резултатите от Изпълнителната агенция, която е взела почвени проби, за да можем да бъдем категорични в резултатите и да успокоим, и дадем ясен и конкретен отговор на жителите на Доброславци и на Нови Искър.

Водещ: Да очакваме ли заключение от страна на РИОСВ? Казвате, че правите и препоръки, какво да се прави от тук нататък. Хората подозират, че опасните отпадъци са засипани след това със строителни отпадъци и земна маса, за да се заметат следите, трябва ли според вас, да бъде глобена „Софарма”? Да бъде принудена да изнесе тези отпадъци?

Кателина Колева: Трябва да ви информирам и да ви кажа, че РИОСВ-София е предприела, както действия към „Софарма”, така към местната администрация по повод изхвърлянето и депонирането на земни маси във всякакви места, не само за Нови Искър. Това е повсеместно за Столична община като проблем. Иска да кажа в тази посока, че освен санкциите, ние до приключване на случая, до установяване, ако се установи такова замърсяване в резултатите от почвите, тези земни маси няма да останат на територията на Доброславци.

........................................................................................................................

Водещ: Добре, г-жо Колева, нека сега да чуем Веселин Георгиев, който е председател на екосдружението „Връбница-Надежда”. Инициативният комитет е присъединен член към това сдружение. Г-н Георгиев.

Веселин Георгиев: Слушам ви.

Водещ: Успокояват ли ви проверките РИОКОЗ и тези факти, които сега бяха изнесени от г-жа Колева, че след като излезе анализът на почвата, почвените проби вече ще бъде ясно становището на РИОСВ и съответно препоръките, какво да се прави от тук нататък?

Веселин Георгиев: Доколкото ми е известно са взети проби от Изпълнителната агенция на дълбочина от 10 до 30 сантиметра от доста обширен участък, включително и съседните на дигата ниви и зеленчукови градини.

.................................................................
Водещ: Г-жо Колева, чувате ни все още?

Водещ: 10 – 30-сантиметрови проби достатъчни ли са?

Кателина Колева: Това, което каза господинът е така. Ние по принцип с това сдружение сме работили и по случая със село Мрамор и той много добре знае за нашите мерки и конкретни действия, които сме предприели, но мисълта ми е такава, че ние освен почвената проба ние сме предприели и действия спрямо „Софарма”, изясняването именно на вида, качеството и транспортираното количество къде е отишло. Дали то действително е замърсено с такива замърсени почви и е отишло на Доброславци.

Водещ: Да, ясно, т.е. следите го от Мрамор този случай?

Кателина Колева: Така че процесът ни е двустранен, той е спрямо други институции и чакам резултатите от тези проверки.

..........................................................
Водещ: Г-н Георгиев, знаем случая. „Хоризонт” го следи от тогава, знаем, че от Мрамор, чухме го и сега от г-жа Колева има подозрение, че отпадъците от Мрамор са пренесени в Доброславци.

Веселин Георгиев: Да, така е.

Водещ: Просто в момента институциите се опитват да установят, последно се чака тази почвена проба, както разбираме, която вие твърдите, че трябва да е на по-дълбоко, а не на 10-30 сантиметра за това ви питам сега от кого чакате отговор?

Веселин Георгиев: Отговор очакваме от Гражданска защита, очакваме отговор...
...чакаме отговор от Министерството на околната среда и водите. От прокуратурата получихме отговор на нашата петиция плюс Върховна касационна прокуратура и Апелативната прокуратура, която общо взето с едно изречение, че са пуснати по предписание. Пуснали сме сигнали до Държавната агенция за национална сигурност, тъй като смятам, че това просто застрашава националната сигурност на доста хора по поречието на река Искър, река Блато, на Нови Искър също така. Надяваме се, че ще бъдат коректни и точни. Имаме вече първите данни какво има в почвата, това са полициклични ароматни въглероди - аценафтен флурен, фенантрен и антрацен.

Водещ: Не звучат приятно всички тези неща.

Веселин Георгиев: Бензо - флуорантен, бензо-а-пирен. Може да се провери много лесно какви остатъчни съединения се отделят при производството и продуктите на „Софарма”, това го има в тяхната техническа документация на фирмата.

Водещ: Не звучат приятно тези неща, ако са основателни предположенията, че това би могло да влезе в Искър просто не знам как би трябвало да реагира не само Нови Искър но и Софийското поле, така да го кажем.

1 коментар:

Анонимен каза...

evalata brato samo taka,popileite gi tiq lekarstveni teroristi