сряда, 7 март 2007 г.

МК "КРЕМИКОВЦИ" - ЗАМЪРСИТЕЛ НОМЕР ЕДНО НА ОКОЛНАТА СРЕДА В БЪЛГАРИЯ

Тук предоставяме на нашите читатели автентичния текст на едно интервю с Огнян Чипев, публикувано със съкращения във вестник "Монитор" на 5/02/06г.


1. Как си обяснявате внезапната смяна на изпълнителния директор на “Кремиковци”?

Изненадата за мен не бе чак толкова голяма, имайки предвид огромните нерешени проблеми пред комбината. За съжаление тази персонална смяна на върха едва ли ще доведе до някакво подобрение, независимо че за нов изпълнителен директор се говори че е избран самият г-н Александър Томов, който е най-доверения човек на г-н Прамод Митал в България. Просто защото г-н Томов не е факир или нещо повече. Освен ако тази смяна не е знак за евентуално скорошно оттегляне на собственика на комбината - г-н Митал, от бизнеса му в България, тъй като след като с влизането ни в ЕС опазването на околната среда вече е от първостепенна важност.

Считате ли, че се търси политическо лоби за решаването на проблемите на комбината?

И това не е нищо ново, а е един съвсем явен и продължителен процес. Ами как ви се струва това – офисът на г-н Томов, като председател на борда на директорите на частното дружество „Global Steel Holdingза България, се намира в сградата на държавното Министерство на икономиката и енергетиката на г-н Румен Овчаров. Мисля, че за всички е очевидно, че политическото лоби отдавна е намерено.

Допускате ли, че след избора на Александър Томов за изпълнителен директор на “Кремиковци” сделката с 3 300 дка гори в Новоханско ще бъде финализирана “на тъмно”?

В един от последните ви броеве самият г-н Томов заяви, че този проект за Зелено селище вече не представлява интерес за г-н Митал, поради непосредствената близост на хранилището за радиоактивни отпадъци. Това е една много интересна промяна на позицията на бизнесмена, понеже той първоначално беше уверяван от съветниците си, че опасност от хранилището няма, даже лично пред мен Ал. Томов твърдеше, че г-н Митал искал да ни помогне депото за бъде затворено преди определената 2012 година.

Вашето сдружение “Нови хан – Европейско селище” е един от инициаторите за завеждане на дело срещу дружеството. Какви са причините?

В конкретния случай единадесет граждански и екологични организации - нашето сдружение заедно с Национално движение “Екогласност”, екосдружения от Кремиковци, Бухово, Долни Богров, Сеславци, Челопечене, Мрамор, Връбница и Надежда, заведохме дело срещу държавата, а не срещу комбината. Първото заседание на съда по това дело е определено за 14.03.2007г. Причините за нашата жалба са две: екологична – и във връзка с Отказ на министъра на околната среда и водите за намеса на основание Чл. 158, т. 3 и Чл. 123, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда относно спиране на процедурата по издаване на Комплексно разрешително на Металургичния комбинат “Кремиковци” АД. А втората причина е корупционна, която е перфектен пример за такава на най-високо ниво в държавния апарат. Нашето искане пред съда е за инцидентно установяване нищожността на Решение на Министерския съвет по точка 13 от Заседанието, проведено на 13.09.2006 г., в частта му за удължаване на срока с цели 4 години за издаване на Комплексно разрешително на “Кремиковци” АД, като издадено от некомпетентно по ЗООС лице.

Какво се крие от обществото по отношение на спазването на еко-нормите за чистота на въздуха и почвата?

Истината. Както и това, че покриването на еко-нормите в Европейския съюз, чийто пълноправен член сме вече и ние, не е пожелание и препоръка, а съвсем строго изискване, което трябва да се изпълнява, а не правителството да решава самоволно нещо друго, което на всичко отгоре е срещу здравето на милиони хора, а единствено в полза на една частна фирма.

Кой има интерес обществото да бъде държано в неведение за отровните емисии във въздуха и почвата от производството на комбината?

Тези, които искат производството да продължава, макар и на безобразно технологично ниво, даже и с удвоен капацитет, за да се осигурят още по-големи печалби. Явно интереса не е на самото общество, а на собствениците на комбината и на тяхното политическо лоби, очевидно осигурявано от Ал. Томов.

Как си обяснявате решението на МС за удължаване на гратисния период за издаване на Комплексно разрешително?

Пак повтарям, сигурно това е един класически пример на корупционно действие в държавния апарат на най-високо ниво – около Министерския съвет. При това всичко е станало „на тъмно”. Ако по Закона за достъп до обществената информация не бяхме подали Заявление, никой нямаше да узнае за правителствения „Актуализиран индивидуален план за жизнеспособност на Кремиковци АД” – просто една частна фирма. На сайта на МС нищо такова не пишеше.

Влиза ли това в правомощията на правителството?

Бих искал да подчертая, че няма специален закон в областта на околната среда или в Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз (каквото е изискването на ал. 2 от параграф 11 на ЗООС), които да визират основание за подобно специално удължаване на срока за издаване на Комплексно разрешително на “Кремиковци” АД. Този акт на Министерския съвет за подобна привилегия - единствена спрямо всички фирми в България, е крещящо нарушение на Закона. Само се чудим с останалите граждански организации защо ли Съдът се бави и не се произнася по внесеното допълнително от нас „Особено искане” към делото с МОСВ - за инцидентно установяване нищожността на това решение на МС.

Има ли връзка между купуването на ЦСКА и създаването на неправомерни преференции за “Кремиковци”?

Връзката е дотолкова, доколкото напоследък ЦСКА се превръща от футболен в политически клуб и в това, че собствениците и на клуба и на комбината са едни и същи. Не можем да знаем тези неправомерни преференции дали не са свързани и с един друг ход на управляващите. Напоследък прочетохме свидетелското публично огласяване от Главния инженер на 3 и 4 блок на АЕЦ „Козлодуй” за поканата към г-н Митал да закупи тези блокове, за да излъжем Европа. Засега можем само да похвалим индийския бизнесмен, че е показал морал и е дал добър урок на българските политици да не се лъже Европейския съюз. Възможно е след този негов отказ, г-н Митал да се е задоволил със ЦСКА. Времето ще покаже.

Имате ли данни за въздействието на дейността на комбината над околната среда?

Аз лично Комбината го наричам замърсител №1 и това всеки може да го види с просто око. Но ще посоча само какво гласи Съобщението от 21.08.2006 г. на РИОСВ – София, където се констатира “замърсяване на атмосферния въздух многократно над допустимите норми”, както и че “Техническото и технологичното състояние на газоочистните системи на металургичния комбинат “Кремиковци” АД е неефективно и те работят все по-лошо”. Тази констатация на компетентния орган сме приложили като едно от доказателствата към делото във ВАС.

Какво от приватизационната програма на дружеството по отношение на еко-нормите е изпълнено?

На този въпрос би трябвало да ви отговорят господата от управлението на комбината, въпреки че каквото и да ви кажат, истината е една – комбинатът затъва все повече и повече в дългове към държавата и негова последна грижа е екологията. Поне до края на гратисния период – до края на 2011 г. софиянци са обречени, жалко е че това става при благословията на Правителството на България.

Знаете ли на колко възлизат дълговете на “Кремиковци”?

Дълговете към кого? Казват, че тези към държавата са поне 400 милиона лева, но за нас като информирани граждански и екологични организации е по-важно здравето на хората. Този дълг на комбината към двумилионна София и околността е несъизмерим с никакви парични знаци.

Получавате ли от РИОСВ и от МОСВ данните от замерванията на територията на комбината?


Ще отговоря на Вашия въпрос с въпрос – не се ли притеснява г-жа Гергана Благиева, директор на РИОСВ-София, като на нашата критика за тяхната контролна дейност, тя се извинява с оправданието, че трябвало да се съобразява с проблемите на фирмите. Т.е. излиза, че МОСВ не извършва контролна дейност, а „съобразителна”! Остава обаче да звучи силно в ушите ни онова гръмко признание на г-н Прамод Митал във в. Труд от миналата есен: ”Извинявам се за мръсния въздух!” Тази публикация на Труд, заедно със снимките на пушеците от комините, също представлява доказателствен материал към делото ни на 14.03.2007 г.

Спазват ли се евро-стандартите при вноса на суровини и производството на “Кремиковци”?

Това се надяваме да разберем скоро, след като получим отговора от три държавни компетентни институции – Министерствата на околната среда и водите, на здравеопазването и на социалната политика, на наше искане по Закона за достъп до обществената информация и Конвенцията от Орхус за участие на гражданите по въпроси на околната среда. И като заключение бих желал отново до подчертая, че с влизането ни в европейското семейство чистотата на средата, в която живеем и работим, наистина става приоритет над всичко, с който трябва да се съобразява всеки човек, независимо от пол, възраст, религия, занятие, партийна или безпартийна принадлежност. Всички сме равноправни граждани на тази земя, където екологията няма граници.

Няма коментари: