събота, 10 март 2007 г.

НЕЗАКОННИ ДЕПА В СОФИЯ
Залисани около новите маршрути на софийските бали с боклук, не трябва да забравяме факта, че в София продължават да функционират две площадки, които съхраняват над 600 000 бали, всяка от които по 1 тон. Тези площадки са изцяло незаконни: едната в ж.к. Дружба - на няколко десетки метри от блок и другата на терен на ЗСК "Кремиковци", за която нито има утвърден ПУП, още по-малко пък каквото и да било разрешително от МОСВ.
Законът дефинира тези"площадки" за балирани ТБО като "депа", за които се изисква КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО.
А балирачките продължават да "снасят златни яйца", за които няма приемлив начин за съхранение или преработка.

Група ГЕО

Няма коментари: