вторник, 5 юни 2007 г.

НА ВСИЧКИ ХОРА, КОИТО ОБИЧАТ И ПАЗЯТ ПРИРОДАТА, ДА Е ЧЕСТИТ


СВЕТОВНИЯТ ДЕН НА ОКОЛНАТА СРЕДА!


ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ: ОКОЛНАТА СРЕДА Е ЦЕНТЪРЪТ, НЕ ПЕРИФЕРИЯТА .
НИЕ ПРОСТО ТРЯБВА ДА НАМЕРИМ МЯСТОТО СИ В НЕГО.

Няма коментари: