понеделник, 4 юни 2007 г.

КАК НАЦИОНАЛНАТА ВЕТЕРИНАРНА СЛУЖБА СЕ ОПИТВА ДА НАРУШАВА ЗАКОНА В УЩРЪБ НА ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО

В общината на район Кремиковци е постъпило Обявление за инвестиционно намерение от Националната ветеринарна служба с дата 21 май за изграждане на ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРЕРАБОТКА НА СТРАНИЧНИ ЖИВОТИНСКИ ПРОДУКТИ, НЕПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ЧОВЕШКА КОНСУМАЦИЯ, с други думи - ЕКАРИСАЖ.* Правителството на Р. България е определило това съоръжение като обект с национално значение с Решение 544 от 07.06. 2005г. Тук ще цитираме описание на технологичния процес и някои производствени параметри , включени в Обявлението.
"Описание на основните процеси, капацитет, производителност(т/год., готова продукция), обща използвана площ:
Предприятието, избрано от НВМС на база проведени предпроектни проучвания, ще включва 2 производствени линии - Произв. линия I за материали от категория 1 и 2( капацитет 30 000 тона/год.) и произв. линия II за материали от категория 3 (капацитет 30 000 т/год).
В новото предприятие се предвижда да се използва технология на преработване чрез стерилизация под налягане с последващо изсушаване. Ще има 2 преработвателни линии, като всяка от тях ще бъде разделена на стерилна и нестерилна част. Нестерилна част обхваща целия обсег на приемане на суровината, както и преработката и изсушаването на суровината. Стерилната част обхваща целия обсег на преработвателната линия от входа на деструктора, включително устройствата за складиране и товарене на крайните продукти. Директното от нестерилната в стерилната част и обратното не е възможно.
Предприятието ще разполага с биофилтър за обезмирисяване на въздуха и пречиствателна станция за отпадните води.
Животинските отпадъци ще се събират от специализирани транспортни средства със затворена водонепропусклива каросерия, която не позволява течове, разпиляване на отпадъците и пропускане на миризма.
Основните технологични елементи на преработващото предприятие включват:
-достъп до приемната сграда - на същата кота или рампа;
-захранващо устройство в ров;
-мелачката се захранва чрез хопер (частици по-малки от 50 мм);
-стерилизация (при 133 градуса С и 3 бара налягане поне за 20 мин.)
-сушене;
-смилане и пакетиране;
В резултат от преработката на страничните животински продукти се получават 2 крайни продукта - мазнина и месокостно брашно".


Миналата година, както знаем, хиляди тонове месокостно брашно стояха в чували на открито в двора на екарисажа в Шумен в очакване да бъдат преработени някъде. Месокостното брашно в щувалите беше радиоактивно, прословутото двадесетгодично ирландско говеждо беше преработено именно в този екарисаж и радиоактиеният му характер беше доказан. Възникна криза с месокостното брашно и само нелегалното му изгаряне в Кремиковци и циментовите заводи на територията на страната потушиха скандала. В тази връзка от НД "Екогласност" беше заведено дело във Върховния административен съд срещу министъра на околната среда срещу нерегламентираното изгаряне на месокостно брашно в непредназначени и непригодени за тази цел заводи.
Оказва се, че години наред МОСВ не е имало/а няма и сега/ адекватна политика по отношение на опасните отпадъци.

"Предвижда се Предприятието за преработка на странични животински продукти, непредназначени за човешка консумация да е с капацитет 60 000 тона/год. или около 165 т/ден"
Сериозно производство! Може би за да работи на пълен капацитет новото предприятие, ще се наложи да се докарва трупна маса не само от цяла България, но и от други държави, което е разрешено отнашите закони.

По-надолу в Обявлението четем че едно от "изискванията към площадката за разполагане на новото предприятие :
-отстояние до границата на жилищна зона - 2000 м"

Тук виждаме едновременно два опита за манипулация, фалшификация и заобикаляне на закона, а именно:
- в цитираната в Обявлението Наредба 20, която касае изискванията за изграждане на екарисажите, а също и в Наредба 7, занимаваща се с отстоянията на подобен род съоръжения до защитени обекти - разрешеното минимално отстояние е 3 ооом!

Не е ясно на какво разчита НВМС, за да предложи именно площадката в Горни Богров-бивша ферма, която е разположена само на 1200 м разстояние до къщите на хората - може би се надява да стане чудо и къщите да се отдалечат?
Ние подозираме по-скоро следната схема за нарушаване на закона: записва се и се внушава на населението, че мин. отстояние е 2000м, после специално за случая тихомълком се намалява това мин. отстояние с около 40% и тогава гласовете на гражданите в полза на спазването на законодателството няма да имат никакво значение!

Може би не случайно това обявление беше изпратено в район Кремиковци преди многото събрани накуп празнични дни, в период от 14 дни, когато нормалния ритъм на работа и почивка е раушен? Може би затова нямаше обява на електронната страница на Столична община?

Но както се видя, обшествеността не спи.
Тя никога не може да спи спокойно при такова управление!


*Наредба 20 за екарисажите:

http://www.azpb.org/farming/normativi.php?in=3&data=nm_Naredba%2020%20%EE%F2%2010.02.06

2 коментара:

Анонимен каза...

Драги "еколози", цитирайте ми ТОЧНО с какви химически съединения ще се замърсява околната среда! Ако не успеете, значи сте манипулатори, а не еколози, и защитавате нечии чужди интереси...

ГРУПА ГЕО grupa geo каза...

Уважаеми Анонимен:
Щом Законът е предписал отстояние 3 000 метра, значи е счел, че има защо. 1200м не са равни на 3000м и толкоз- тук съзираме опит да се намалят тихомълком отстояния с 60%.
Пита се кой има интерес от това - сигурно някой в чужбина, едно понятие - остатък от времето на голямата бариера.
А точното химично съединение да се изследва от НЕЗАВИСИМА акредитирана лабораториа/ако съществува такава в България/. Ние, понеже не знаем за такава лаборатория до този момент, бихме нарекли химичното съединение просто "гадост и зараза", каквато приказка имаше в едно детско сериалче.
А прословутото месокостно брашно като се изгори в циментовите заводи-гарантираме за диоксините и фураните на изхода - ама каде е ИАОСВ да ги измери-крият се в миша дупка и ни пращат по разни АКРЕДИТИРАНИ НЕЗАВИСИМИ лаборатории - с други думи - пращат ни по дяволите. ИАОСВ да се закрие като ненужна!