понеделник, 18 юни 2007 г.

БОЙКО БОРИСОВ НА СЪД ЗА БОКЛУКА

Национално Движение Екогласност
Член на Приятели на Земята Интернешънъл


Съобщение за медиите 18-06-2007

Еколози съдят Бойко Борисов за боклукаУтре, 19-06-2007 г.(вторник) от 09.00 ч. в Софийски градски съд - състав III-„з” по дело 04310/2006, Национално движение “Екогласност” и Екосдружение „Връбница - Надежда” съдят кмета Бойко Борисов, на основание Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците и Закона за задълженията и договорите - за прекратяване на договорите, сключени през м. май 2005 г. между Столична община и фирмите-оператори на балирането на битовите отпадъци на София.

Публично е известно, а и проверките на компетентните органи – РИОСВ-София и Министерството на здравеопазването установяват, че не се изпълняват изискванията от тези договори за „запазване целостта на балите за срок от три години” и „недопускане замърсяване на околната среда”.

Кметът не изпълнява задълженията си за „текущ контрол по изпълнението на поръчката” и не е изискал от Изпълнителите „да извършват работата си без отклонение от поръчката”, както е записано в договорите.

Опитът за залъгване на обществото с извозването на 280 000 бали в Цалапица и Карлово, няма да доведе до закриване на нерегламентираните бунища в Дружба и Кремиковци. Продължава тормозът от миризмите на балите при така нареченото „временно съхранение”, без да се очертава скорошно трайно решение, констатират еколозите.

„Партиите успяха да маргинализират темата с боклуците, докато гражданите са заложници на безхаберието на управниците. Учудващо е нежеланието на Столична община да изгради тези две площадки съгласно нормативите, въпреки оценката от Програма Джарпърс за „липсата на съответствие със законодателството за околната среда” ” – заявява Петър Пенчев – зам.-председател на НД „Екогласност”.

„Нито разкъсаните бали, нито мачкането им от булдозерите в Цалапица, можаха да накарат столичните съветници да изискат от кмета Борисов спирането на измисленото балиране и насочване на тези пари за влагане в модерна технология за третиране на отпадъците” – казва Снежинка Цветанова от Екосдружение „Връбница, Надежда”.

От екоорганизациите са категорични, че 70-те милиона, изхарчени досега за излишното балиране, заедно с още няколкогодишното му продължаване, са явна кражба от джоба на столичани и затова настояват кметът Бойко Борисов да прекрати тези договори, които са в противоречие с интересите на обществото.

Няма коментари: