петък, 14 септември 2007 г.

ДА СЕ ВКЛЮЧИМ В ЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА НА МОБИЛНОСТТА!

До г-н В. КИСЬОВ, Председател на Столичния общински съвет

До г-н Б. БОРИСОВ, Кмет на Столичната община

КОПИЯ

До г-н В. СТОИЛОВ, Зам.-кмет по транспорт и комуникации

До г-жа М. БОЯДЖИЙСКА, Зам.-кмет по зелена ситема, екология и земеползване

До г-жа Н. МАНОВА, Председател на ПК по опазване на околната среда, земеделие и гори на СОС

До медиите

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от група неправителствени организации, посочени в края на предложението

ОТНОСНО: участие на Столичната община в Европейската седмица на

мобилността

Уважаеми господин Председател на СОС,

Уважаеми господин Кмет на Столичната община,

През периода 16-22 септември т.г. в цяла Европа ще се проведат разнообразни прояви в рамката на петата Европейска седмица на мобилността (ЕСМ). Броят на участващите в нея градове през 2002 г. е 427, а през 2006 г. той достига 1300. Седмицата се организира по инициатива на Европейската комисия. Данните за нея се публикуват на специална интернет страница. Всеки град заявява участието си чрез формуляр, който се изпраща на съответния национален координатор, който го препраща в Брюксел.

Темата на тазгодишната ЕСМ е:“Улици за хората”. Тя е свързана с неоспоримата необходимост местните власти да осигурят здравословни условия за живот на градските жители от всички възрастови и социални групи, да превърнат градовете в привлекателни, приятни и безопасни места за обитаване, труд и отдих.

Посланието на ЕСМ, което през септември 2007 г. трябва да достигне до всеки управляващ и до всеки обикновен гражданин, е: “Съществуващите проблеми в транспорта не може да се решат чрез увеличаване на площите за автомобили. Напротив, чрез намаляване на тези площи може да се даде устойчиво и ефикасно решение на проблемите и да се осигури по-здравословен начин на живот, без да се намаляват възможностите за индивидуално придвижване”. В издадената от Европейската комисия брошура “Връщане на градските улици на хората” се казва: “Предназначението на уличното пространство се променя не за да се затрудняват шофьорите, а за да се подобрят възможностите за придвижване и качеството на градския живот за всички”. Става въпрос не само за борба срещу замърсяването на въздуха, а за цялостно подобряване на качеството на живот.

Градовете може да участват в ЕСМ чрез следните три типа дейности:

1. Разнообразни прояви през цялата седмица.

2. Дейности, които допринасят за замяна, респ. за намалено използване на личния автомобил в полза на екологосъобразното придвижване в града.

3. Провеждане на Ден “В града без моята кола!” в една или повече територии, където през този ден да се движат само пешеходци, велосипедисти и обществен транспорт – на 22 септември.

Във връзка с инициативата на Европейската комисия и като имаме предвид все по-затрудненото пешеходно и велосипедно движение в столицата, както и влошаващите се здравно-хигиенни условия,

ПРЕДЛАГАМЕ СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА:

§ Да призове обитателите на града по време на ЕСМ да приложат принципа на “споделената кола”, т.е. съседи, приятели, колеги да ползват съвместно един личен автомобил за пътуване от жилищата до работните си места, респ. до места за отдих.

§ Да обяви 22 септември за “Ден, свободен от автомобили” (така, както беше направено по време на визитата на Президента на САЩ в София).

§ Да обяви и открие официално “Граф Игнатиев” като улица с движение само на пешеходци и обществен трамваен транспорт.

§ Да съдейства пред органите в областта на околната среда за измервания на чистотата на въздуха в дните от ЕСМ, когато бъдат приложени мерките от т.1, 2 и 3, с цел да бъдат направени сравнения с чистотата на въздуха в дни без такива мерки.

§ Да започне действия за обособяване на мрежа от пешеходни улици и велосипедни алеи в цялата градска територия, предшествани от широко обществено обсъждане.

Уважаеми господин Председател на СОС,

Уважаеми господин Кмет на Столичната община,

Искрено се надяваме, че предложението ни ще стане реалност – в полза на столичани и като пример за останалите големи български градове.

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДКРЕПЯЩИ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО (по азбучен ред на наименованията):

Градански комитет за защита на здравето и живота на хората

Гражданско сдружение "Белите брези"

Инициативен комитет за защита на околната среда и правата на гражданите

Инициативен комитет за опазване на зелениет площи

Инициативен комитет - Мрамор

Младите зелени

Сдружение "Велоеволюция"

Сдружение за защита на район Лозенец

СНЦ "Локална мрежа - Студентски град"

Съюз на специалистите по паркове и ландшафт в България

Университетски клуб UNECO

Фондация "Тайм-екопроекти"

12.09.2007г.

София

Няма коментари: