неделя, 23 септември 2007 г.

ПЛОЩАДКИТЕ ЗА Т.НАР. "ВРЕМЕННО СЪХРАНЕНИЕ" НА БАЛИРАН БОКЛУК СА НЕЗАКОННИ И ЩЕ ГО ДОКАЖЕМ В СЪДА!

Групата ГЕО отново в Съда срещу МОСВ и Кмета на София за софийските боклуци

* Демонстрация и пред Европа на пълно безхаберие и незачитане на закона

от Столична община

На 25.09.2007 г. от 14:00 ч. Тричленен състав на Върховния административен съд ОТНОВО ще гледа върнатото от Петчленния състав дело № 3264/2007. На 12.04.2007 г. тричленният състав на ВАС бе прекратил това дело с мотив Не е посочен обжалваният административен акт”, което определение бе отменено от последната съдебна инстанция-петчленен състав, след подадената частна жалба от Групата Граждански Екологични Организации(Група ГЕО) - Национално движение "Екогласност", Инициативен комитет "За екологична и гражданска защита на жителите на Горни Богров", Инициативен комитет "За опазване на околната среда в село Мусачево", Сдружение "Нови хан - европейско селище", Екосдружение "Връбница- Надежда" и Инициативен комитет с. Мрамор.

Групата ГЕО са подали своята жалба срещу писмо изх. № 04-00-2968/28.12.2005 г. на заместник-министъра на околната среда и водите, което има входящ номер в Столична община № 04-03-151/03-08.01.2006 г. Това писмо на МОСВ е дало порочна сила и насока на Кмета на София да извърши и продължи беззаконията покрай столичните боклуци, защото Бойко Борисов се позовава на този незаконосъобразен текст от писмото, при което се пренебрегва необходимостта от Оценка на въздействието върху околната среда(ОВОС) за всичките площадки за „временно” съхранение, в това число и за проектираната площадка „Янещица” край Горни Богров. В жалбата се изтъква нарушаване на чл. 92, т. 1 от Закона за опазване на околната среда, като в точка 26 на Приложение 1 към ЗООС е записана ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ПРОЦЕДУРА по провеждане на ОВОС, поради известните параметри – в тези депа се приемат над 10 тона отпадъци на денонощие и имат капацитет над 25 000 тона”.

Снежинка Цветанова, председател на Инициативен комитет в Мрамор, съобщава: „Петчленен състав на Върховния административен съд по друго административно дело № 7199/2007 относно неспазване на законовата процедура за Комплексни разрешителни, в решението си от 20.08.2007 след констатиране на факта, че в МОСВ не са постъпвали заявления от Кмета, Съдът се задоволява с подчертаване на искането: „Столична община да бъде принудена да прекрати незаконосъобразното бездействие по подаването на заявление за комплексно разрешително” - относно площадките за съхранение в Кремиковци и Дружба”.

„На фона на тази констатация за незаконни действия и бездействие, заявени от най-висшата инстанция на българския административен съд, само като демонстрация на пълно безхаберие и продължаване на незачитането на закона, звучи безпардонното признание в доклада на Бойко Борисов, изнесен в Залцбург на 27.08.2007 г. в рамките на международна конференция: “Наличните площадки за съхранение(на софийските битови отпадъци) не отговарят на нормативните изисквания и не притежават съответните разрешителни – негодува Петър Пенчев, зам.-председател на Национално движение ”Екогласност”.

Огнян Чипев, председател на Сдружение „Нови хан-европейско селище”, заключава: „В други страни, при такова признание следва незабавно оставка, а у нас кметовете се чувстват феодали на собствена територия и изнасят боклука в места с по-слабо информирано и беззащитно население. Няма ли сила от цивилизована Европа, която да не си прави оглушки, при подобно грубо незачитане на евродирективите за опазване на околната среда и човешкото здраве!”

Гражданите от Група ГЕО ще изчакат новото решение на Съда и тогава ще потърсят от Международен съд защита на правото на здраве и живот, според Хартата за правата на човека.

За повече информация:

Петър Пенчев - GSM 0887525032


Няма коментари: