сряда, 19 септември 2007 г.

Брюксел: “Проектът за АЕЦ-Белене трябва да премине и през ОВОС"


Национално Движение Екогласност

Член на Приятели на Земята Интернешънъл

Съобщенеи за медиите 19-09-2007


Утре е делото на Екогласност срещу АЯР за АЕЦ “Белене”

На 20.09.2007 г. от 09.00 ч. Петчленен състав на Върховния административен съд в публично заседание ще гледа дело № 5838/2007 на НД “Екогласност” срещу Агенцията за ядрено регулиране за отмяна на Заповедта за одобряване на избраната площадка за строителство на АЕЦ “Белене”. Мотивите са за нарушение на Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия, поради липсата в проекта на Оценка за управлението на радиоактивните отпадъци.

Адвокат Александър Кашъмов от “Програма Достъп до Информация” казва: “Съдът трябва да приеме, че след като от далечните Люксембург и Брюксел заявяват, че Европейската комисия продължава да отдава най-голямо значение и на безопасното управление на радиоактивните материали, не трябва да се прекратява делото на НД “Екогласност” с мотив за липса на правен интерес, когато това е екологична организация, работеща вътре в България и доказваща липса на тази оценка в Проекта АЕЦ Белене”.

Петър Пенчев – зам.-председател на Национално движение “Екогласност”, допълва: “На 07.05.2007 г. ние изпратихме до Брюксел нашия протест срещу АЕЦ “Белене”, заедно със 140-те забележки на Агенцията за ядрено регулиране, където АЯР заявява за категоричното неизпълнение при този проект на Наредбата относно оценката на радиоактивните отпадъци”. И продължава: “През тази седмица чухме еврокомисар Меглена Кунева да повтаря у нас на висок глас като становище на Брюксел, дългогодишни твърдения на Екогласност - за опасната енергийна зависимост на България от Русия, както и за разумността от диверсификация на енергийните източници”.

НД “Екогласност” получи в последните дни писмо-отговор от Дирекция “Ядрена енергетика”(със седалище Люксембург) към Европейската комисия, в което се съобщава позицията на Брюксел: “Проектът за изграждане на нова АЕЦ “Белене” трябва да премине и през Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), като се следват по-специално процедурите, установени с Директива (ЕО) 85/337/ЕИО относно ОВОС, изменена с Директиви 97/11/ЕО и 2003/35/ЕО, както и в съответствие с Конвенцията от Еспоо за ОВОС в трансграничен контекст. Отговорност за този процес носят българските власти.”

“Ще се изготви ли най-после нов, истински ОВОС, или отново ядреното лоби ще надделее над българското правителство и то пак ще си прави безотговорно оглушки за спазване на българските закони и евродирективите при този мегаломански проект, с оставяне на опасни радиоактивни отпадъци в наследство на поколенията за 100 000 години?” – пита Пенчев.

За повече информация: Петър Пенчев – 0887525032 и Александър Кашъмов - 0887829346

Няма коментари: