събота, 22 септември 2007 г.

Г-Н ЧАКЪРОВ, ГРАЖДАНИ ЩЕ ВИ СВЕТНАТ ЗА КРЕМИКОВЦИ!

ГРУПА ГРАЖДАНСКИ ЕКОЛОГИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ (ГГЕО)

Изх. № 09-20 / 20.09.2007 г.
ДО Г-Н ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ, МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
СОФИЯ, УЛ."ГЛАДСТОН”

М О Л Б А

от

ГРУПА ГРАЖДАНСКИ ЕКОЛОГИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ (ГГЕО)


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Във връзка с наше последно писмо от 11.09.2007 г. до Европейската комисия (ЕК), по повод изявлението на г-н Георгиос Кремлис от ЕК за отсрочване до 2014-та година на решаването на екологичните проблеми на „Кремиковци” АД и предстоящото до 30.10.2007 г. ново Ваше решение за издаване на Комплексно разрешително за комбината,

НИЕ СМЕ ОБЕЗПОКОЕНИ от данните и оценките на компетентния орган МОСВ за замърсяването на околната среда, причинено от „Кремиковци” АД, които данни са представени от Министерството пред Софийска районна прокуратура (СРП), във връзка с нашия сигнал.

Ето защо, НИЕ НАСТОЯТЕЛНО МОЛИМ ЗА СПЕШНА СРЕЩА С ВАС на 25.09.2007 г. от 11:30 часа, по време на която ще Ви предоставим документи, в т.ч. протоколи и заповеди, получени по Закона за достъп до обществената информация (ЗДОИ), от Вашето министерство и от Главна инспекция по труда, които съдържат данни за замърсяването на околната среда - драстично различаващи се от тези, представени от Вас в СРП.

За Ваше удобство и предвид краткото време за комуникация до срещата, на 25.09.2007 г. ние ще бъдем пред входа на министерството (сградата на ул. "У. Гладстон") в 11:25 часа.

20.09.2007 г.

С УВАЖЕНИЕ,

подпис

Няма коментари: