вторник, 18 септември 2007 г.

Кой извади от „Натура 2000” териториите за бетониране от „Главболгарстрой” в Берковския Балкан?


На 18-09-2007 г. Административен съд – Монтана даде ход на дело № 399 на Национално движение “Екогласност” срещу мълчаливия отказ за намеса на Областния управител на Монтана относно изменение на Общия устройствен план на Спортно-туристически комплекс “Берковски Балкан”, приет от Община Берковица на 03-11-2006 г.
Национално движение “Екогласност” като главен мотив в своята жалба изтъква, че предвижданото бетониране на голяма част от Берковския Балкан ще наруши изискванията за “устойчиво развитие”, съгласно т. 50 на Параграф 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда, с което не само не се опазва околната среда сега и в бъдеще, но значимо се ограничава и нарушава способността и възможността на бъдещите поколения да посрещат своите собствени потребности.
От делото в съда стана известно заключението на Експертния екологичен съвет при РИОСВ-Монтана: “Инвестиционният процес, планиран с общия устройствен план на Спортно-туристически комплекс “Берковски Балкан” е съобразен с потенциалната защитена зона, предвидена за включване в Национална екологична мрежа Натура 2000”. Това „съобразяване” е, че териториите от този проект са били извадени от „Натура 2000” още през 2006 г., което действие е извършено от самите автори-природозащитници от неправителствени организации(НПО), разработили Европейския проект. Скандално е (ние ще уведомим и Брюксел) подобно съглашателство с инвеститорите-унищожители на българската природа, на фона на станалия известен напоследък факт за получените над 4 милиона лева от НПО „Зелени Балкани”, БДЗП, ИУЦЕ, СДП "Балкани" и WWF, които държавни пари са дадени от Министерството на околната среда и водите, за разработката на Проект Натура 2000 – виж http://evropa.dnevnik.bg/show/?storyid=376173&p=3#comments в пост № 57 на Форум-а.

Защо авторите му недопустимо(видно от «бъбрека» на картите), са се съгласили да изключат ИЗКУСТВЕНО повечето от посочените от „Главболгарстрой”АД части от Берковския Балкан, където е предвидено поетапно значимо застрояване със сгради на хотели и ски-писти – в девствените територии под вр. Малък Ком, м. Фунията, м. Долна Кория и м. Щърковица, както и в буферната зона на Природен Резерват “Горна Кория”?
Скандалнен е СЪЩО факта, че в Акционерно дружество “Ком 2016”, което ще осъществи строежите, Община Берковица притежава само 4 % (четири процента!) от активите, т.е. това е една сделка, заредена с голямо съмнение за явна корупция, за което тече проверка на Прокуратурата. Свидетели сме на престъпно “подаряване” на природно богатство от Община Берковица и целия Общински съвет, заедно с участието на всички общински съветници, които са гласували “ЗА”, с резултат - ограбване и унищожаване на природата, която принадлежи не само на гражданите от град Берковица, но и на целия Северозапад, както и на техните поколения.

От Национално движение “Екогласност” са внесли в Община Берковица в законовия срок своето становище(скрито обаче от кметската администрация и неприложено към документацията по екологичната оценка, което предствлява документно престъпление), с предложение цялото бъдещо строителство на хотели ИЗЦЯЛО да се изнесе на територията на самия град Берковица и село Бързия, като само по този начин ще бъдат защитени интересите ЗАЕДНО на инвеститорите и гражданите на Община Берковица. Единствено горе в Балкана да остане строителство на един лифт от град Берковица до м. Горна Кория заедно с подобряване на паралелния съществуващ шосеен път до същата дестинация и модернизиране-удължаване на съществуващата ски-писта под връх Среден Ком. Категорично е било заявено несъгласие с изграждането на лифтове и ски-писти под вр. Малък Ком, вр. Щърковица и в м. Фунията, където няма задържане на сняг.
“Ние смятаме за екологично престъпление и заложеното в инвестициония проект значимо навлизане в санитарно-охранителната зона на водоснабдяването за Монтана, Враца и още 16 населени места” – заявява Петър Пенчев, зам.-председател на НД “Екогласност”. И допълва след делото: "Можем засега да сме удовлетворени, че съдът даде ход на делото, прие че НД "Екогласност" има правен интерес от своето ИСКАНЕ ЗА НАМЕСА от Областния управител и делото се гледа по същество. Удовлетворява ни и пледоарията на Прокурора в съдебното заседание, защото той заяви, че "неоснователен и незаконосъобразен" е мълчаливият отказ на Областния управител на Монтана. Прокурорът пледира за даване на определен 14-дневен срок за изпълнение от Областния управител".

Няма коментари: