понеделник, 24 септември 2007 г.

ПРОТЕСТ ПРЕД МОСВ 11:30 часа, 25 септ.2007г.: Защо МОСВ скрива замърсяванията от комбинат „Кремиковци”

КРЕМИКОВЦИ СИ ПУШИ
ПОД ЧАДЪРА НА МОСВ

За протеста-
информация от в. "Сега"Група ГЕО ще протестира пред МОСВ срещу безхаберието на властите към замър-
сяванията от Кремиковци

За 25-09-2007 г. от 11:30 ч. Група Граждански Екологични Организации(Група ГЕО) са поискали среща с министър Джевдет Чакъров. Гражданите ще запознаят министъра с някои публично скривани от МОСВ данни за замърсяванията от «Кремиковци» АД и ще го питат защо МОСВ не иска да монтира автоматични станции за непрекъснат мониторинг в този район.

Поводът е представените от МОСВ протоколи пред Софийска районна прокуратура(СРП), в които се констатират незначителни превишения над нормите. Така например, цитиран е протокол за 1,2 пъти превишаване на нормите за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух по показател прах, докато е скрит друг протокол и заповед на РИОСВ с 20 до 30 пъти превишение.

По този начин се заблуждава Прокуратурата при извършване на проверката по сигнала на организация от Група ГЕО.

Също така, от СРП не са оценили и данните на Главна инспекция по труда за констатирано 10-кратно надвишаване на нормите на общ доменен прах в участък «Шихтоподаване» и «Литеен двор» на Доменни пещи 1 и 3.

Петър Пенчев, зам-председател на Национално движение «Екогласност», съобщава, че в постановлението от 13-08-2007 г. на СРП за отказ от образуване на наказателно производство, липсва каквато и да е оценка за здравния статус на населението от засегнатите околни селища, когато според данните в ОВОС на Общия устройствен план на София, населените места около комбината са с най-голяма заболеваемост сред децата от 0 до 18-годишна възраст.

Снежинка Цветанова, председател на Инициативен комитет Мрамор, казва: «Всичко това става на фона на скорошното изявление на г-н Георгос Кремлис, началник на отдел "Кохезионна политика и опазване и въздействие върху околната среда" в екодирекцията на Европейската комисия, че „Кремиковци” АД трябвало в някакъв преходен период до 2014 г. да намали замърсяванията си. И тъй като на това изявление на еврочиновника, българските официални власти не реагираха по никакъв начин, от Група ГЕО на 11-09-2007 г. изпратиха своя протест до Председателя на Еврокомисията Жозе Мануел Барозо.»

Огнян Чипев, председател на Сдружение „Нови хан-европейско селище”, заключава: «В същото време се знае, че съгласно Закона за опазване на околната среда, крайният срок за издаване на Комплексно разрешително за всички замърсители на околната среда в България, е 30-10-2007 г. Група ГЕО се надява министър Чакъров да повтори своето решение от 13-04-2007 г. за отказ от издаването му за „Кремиковци”АД, поради грубо неизпълнение на еконормите».

Безхаберието на всички власти става пълно, като се вземат предвид решението от 13-09-2006 г. на Министерския съвет за отлагане на екопрограмата на „Кремиковци” АД до 2012 г. и пълното мълчание на Столична община към проблема с ежедневното видимо замърсяване от Кремиковци, заедно със загърбването спрямо интереса на населението и от Кмета на София (той само се задоволи да хвърли прах в очите на обществото с едно писмо до Брюксел „като гражданин”, а не като кмет!?). Затова след срещата си с министър Чакъров от 11:30 до 12:00 ч.,

Група ГЕО ОРГАНИЗИРА разрешено по Закона за СММ

Събрание на открито-Протест

пред сградата на МОСВ на ул.”У. Гладстон” 67

на 25-09-2007 г. от 12:00 до 13:00 ч.

За повече информация:

Петър Пенчев - GSM 0887525032


Няма коментари: