петък, 28 септември 2007 г.

Един добър ден за гражданското общество

Сдружение с нестопанска цел “Нови хан – Европейско селище”


ГОЛЯМ УСПЕХ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО В С. НОВИ ХАН !
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ЕЛЕН ПЕЛИН ДНЕС ЕДИНОДУШНО ПРИЕ ВНЕСЕНОТО ОТ СДРУЖЕНИЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ ЗА НЕЗАБАВНО ЗАТВАРЯНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ХРАНИЛИЩЕТО ЗА РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ КРАЙ С. НОВИ ХАН

Днес, 27.09.2007 г., е един наистина добър ден за гражданското общество в село Нови хан и община Елин Пелин, а смело бихме обобщили и за цяла София. Твърдението ни за това е съвсем основателно и радостно.
Какво се случи, съвсем накратко. В дневния ред на днешната, последна за този общински съвет редовна сесия, бе включено разглеждането и гласуването на внесеното на 22.08.2007 г. от кмета на с. Нови хан – г-н Ангел Малчев, Предложение за провеждане, съгласно Закона за допитване до народа (ЗДН), на местен референдум по следния въпрос:
„Да се модернизира и разширява ПХРАО или за се закрие, съгласно стратегията на Правителството?”
Поради очевидната неточност и двусмислие на този въпрос, на който не би могло да се отговори с ДА или НЕ, преди началото на сесията, с кратка обосновка, предложих от името на Сдружение „Нови хан –Европейско селище”, на вниманието на Общинския съвет следния въпрос за местен референдум, който да бъде гласуван:
„Да се затвори ли веднага и да се започне незабавна ликвидация на Хранилището за радиоактивни отпадъци край с. Нови хан?”
След състоялите се разисквания и обсъждане на горните две предложения, Общинският съвет след поименно гласуване единодушно прие да бъде произведен местен референдум по ЗДН в населено място село Нови хан по предложения от гражданското общество въпрос.
Само по себе си, това решение може да се счете като един голям успех на населението на с. Нови хан, което вече почти три години смело и принципно устоява своето право да живее в нормална и чиста околна среда, със загриженост и отговорност към поколенията след нас.
Ние сме убедени, че този успех е добър знак за цяла България за това колко е голяма силата на гражданското общество, когато то последователно и принципно стои за дадена кауза, спазвайки законите на страната.
Ние сме убедени, че да живееш правилно е привилегия, която генерира успех и добро бъдеще!
Нека си пожелаем успех и на самия местен референдум, за който населението на село Нови хан, мобилизирано за пореден път, трябва отново да покаже своето високо гражданско самосъзнание и готовност да се бори за постигане на желаните резултати докрай. Това ние го считаме за сериозна отговорност към населението на цялата община, на двумилионна София и на цяла България.
И нека Господ на благослови нашите чисти намерения и правотата на каузата ни!

С УВАЖЕНИЕ: п/п
( д-р инж. Огнян Чипев – председател )

За директен контакт: GSM: 088 / 75 74 530, novihan@abv.bg

1 коментар:

Stoil Stoilov каза...

Браво Огняне, давайте смело до окончателното ликвидиране на тозИ опасен за населението обект

СТОИЛ СТОИЛОВ