неделя, 3 февруари 2008 г.

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Съобщение за медиите

ПОКАНА за пресконференция

Място, дата и час: БТА, 04.02.2008г (понеделник), 13:00 ч.

Тема:

Местни сдружения и Районно кметство Връбница завеждат дело срещу Долорес Арсенова и Джевдет Чакъров заради узаконяване на концесия без ОВОС

  • Поредната концесия, спазарена под масата с множество закононарушения – без конкурс, без ОВОС, в опасна близост до жилищата, на базата на съмнителни данни от геоложки проучвания, извършени чрез неправомерно нахлуване в чужди имоти.
  • „КАРИЕРИ ЗА ЧАКЪЛ И ПЯСЪК-БЪЛГАРИЯ”ЕАД, Дъщерна фирма на „Златна панега цимент” АД поиска концесия с период от 20 години за да превръщане 354 751 кв.м / над 350 дка / от землището на с.Мрамор в открита кариера-площадка за. „Добив и преработка на полезно изкопаемо – пясък и чакъл от находище “Барата” и изграждане на промишлена площадка за преработка на същите в суровини за влагане в бетон на площ от 20 000 кв.м само на 300 м южно от селото, на самия му вход.
  • Общото събрание на с. Мрамор на общоселско събрание на 26.01.2008г. свикано въз основа ЧЛ.41 ал.1 от “ЗАКОНА ЗА ДОПИТВАНЕ ДО НАРОДА” гласува против инвестиционното намерение за кариера за инертни материали, на практика, в самото село.
  • Местните власти са изцяло на страната на населението, Районното кметство - Връбница съвместно с местните граждански сдружения завежда дело срещу МОСВ.
  • Това е и начин за заграбване на земите ни - емисари трескаво сноват из селото и изнудват собствениците да ги продадат.

Организатори: Сдружения с нестопанска цел „ЕКО МРАМОР” и „Обществен съвет-Мрамор”

Участници: Районният кмет на Връбница, членове на управителните съвети на сдруженията „ЕКО МРАМОР” и „Обществен съвет – Мрамор”, природозащитници

Няма коментари: