неделя, 17 февруари 2008 г.

ДА ПОЗДРАВИМ НОВОХАНЦИ С ПЪРВИЯ УСПЕШЕН РЕФЕРЕНДУМ В ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ!

Соъбщение до медиите 17.02.2008г.

ПЪРВИЯТ УСПЕШЕН ГРАЖДАНСКИ РЕФЕРЕНДУМ В БЪЛГАРИЯ Е ВЕЧЕ ФАКТ!!!

На 17.02.2008 г. в с. Нови хан да се проведе, съгласно Закона за допитване до народа (ЗДН), Местен референдум по следния въпрос:

„Да се затвори ли веднага и да се започне незабавна ликвидация на Хранилището за радиоактивни отпадъци (РАО) край с. Нови хан?”

Обобщените резултати от гласуването в двете избирателни секции са следните:

· Гласоподаватели по списък – 1853 души

· Гласували – 1221 души, т.е. избирателната активност е 65.89 %

· Гласували с „ДА” – 1213 души, или 99.345 % от гласувалите

· Гласували с „НЕ” – 7 души, или 0.0573 % от гласувалите

· Невалидни гласове – 1 човек, или 0.082 % от гласувалите

Тези резултати недвусмислено доказват многократно изразяваната досега воля на населението в с. Нови хан през последните 4 години, а именно: Да се затвори и ликвидира Хранилището за РАО.

Друг важен извод от тези резултати е, че успешният референдум стана възможен единствено поради чисто гражданския характер на инициирането и реализирането му – изцяло от гражданското общество на с. Нови хан, организирано от двете сдружения с нестопанска цел – „Нови хан – Европейско селище” и „Ловно-рибарско дружество София-юг”, без никакво влияние и диктат от партийни централи и икономически групировки.

Дължим нашата благодарност и удовлетворение от работата на местната администрация (кметска и общинска) по самото произвеждане, организиране и провеждане, съгласно ЗДН, на местния референдум, което помогна на гражданското общество от Нови хан свободно да изрази своя категоричен вот.

Какво следва да се направи оттук нататък от съответните отговорни институции, за стане факт скорошното затваряне и ликвидиране на Хранилището за РАО? Нищо повече или по-малко от това, което изискват съответните закони, а именно: Законът за допитване до народа, Законът за местната власт и местното самоуправление, Законът за устройство на територията, Законът за безопасно използване на ядрената енергия, и др., както и съответните Европейски директиви и конвенции.

17.02.2008 г.

с. Нови хан - Община Елин Пелин

За контакти:

Огнян Чипев – председател, Сдружение “Нови хан – Европейско селище”, (088 / 88 133 61) (novihan@abv.bg)

Сашка Ненова – Николчова – кмет на с. Нови хан , (089 / 85 86 679), (kmetstvonovihan@abv.bg)


Няма коментари: