събота, 23 февруари 2008 г.

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ - 24 февруари - БТА

24 февруари 2008г, 12 часа, БТА

Сдружение "ЕКО МРАМОР", Обществен съвет - Мрамор и Кметството на с. Мрамор организират пресконференция на тема:

"Незабавно закриване на МОСВ като опасно за здавето и живота на хората, птиците, животните, както и за техните местообитания!"

Дали МОСВ ще опази потенциалната зона от европейската мрежа Натура 2000 с 43 вида птици от червената книга и с една от най-големите популации от вида бял щъркел в софийското поле или и този път ще угоди на „строителите на бетонена България”?

1. Нараства сериозното недоверие на гражданите към институциите, повод за което са последните контакти на представители на населението на с. Мрамор с Министерството на околната среда и водите във връзка с бъдещата концесия за инертни материали в средата на софийското поле.

2. Налице е поредната конспирация за заграбване на собствеността на гражданите от страна на съмнително натрупалите капитал не без помощтта на авторите на Общия градоустройствен план на София.

3. И село Мрамор върви към референдум по примера на Нови хан.

Ще се наложи ли тази форма на пряка демокрация и у нас, след като вече сме член на Европейския съюз? Кому пречи един реферндум?

Няма коментари: