четвъртък, 21 февруари 2008 г.

ЗАПОЗНАВАНЕТО С ПОРЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ОБЩИЯ ГРАДОУСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА СОФИЯ ПРОДЪЛЖАВА

Планът става все по-лош,
даже няма ОВОС!

Представянето на плана в район Връбница.

Хората бяха скандализирани от информацията, че в средата на района ще започне работа на концесия за 20 години кариера за чакъл и пясък, която не само ще застраши здравето на хората, ще унищожи всяка перспектива за благоприятно развитие на района, но и ще ликвидира окончателно една потенциална зона от Натура 2000. Землището на село Мрамор, което има една от най-големите популации от вида бял щъркел в Софийското поле, ще бъде разорено и съсипано заедно с прекрасните си природни дадености.

А в селото с ентусиазъм потягат Първия национален фестивал на белия щъркел. Даже министър Дардов щял да бъде патрон на фестивала...
Патрон, патрон, ама ако от МОСВ разрешат концесията - хич да не се вясва тъдява!

Няма коментари: