четвъртък, 14 февруари 2008 г.

СЕЛО МРАМОР НЕ ИСКА КАРИЕРА - ИСКА ЯЗОВИРА И РЕКИТЕ СИ В НАТУРА

Фотогалерия от хепънинга, снимки: Милена Петкова

ДО МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Г-Н ЧАКЪРОВ


ПРОТЕСТНА НОТА


От Kметство Мрамор, кмет Даниела Милчева
От СНЦ „Еко Мрамор”, представлявано от председателя Снежинка Цветанова
От СНЦ „Обществен Съвет – Мрамор”, представлявано от председателя Григор Толев


Уважаеми Г-н Чакъров,
От името на жителите на село Мрамор, район ”Връбница”, Столична община
Ви връчваме това протестно посмо.

Цялото село е потресено и настръхнало от действията на държавните власти в настоящия момент.
Ние се намираме в процедура, подготвена от бившите общински и държавни власти, при която сегашната държавна власт подарява 400 дка чужди имоти в София на една частна фирма.
РАЗРЕШЕНИЕ 459/30.06.2005г. за геоложко проучване на „Кариери за чакъл и пясък – България” ООД, издадено от Вашата предшественичка Министър Долорес Арсенова за сондажи южно от река Църна бара в с. Мрамор, е в противоречие с цялата нормативна база, уреждаща дейностите по разрешаване на геоложки проучвания за даване на концесии.
Удостоверението за търговско откритие 0290, което Вие лично сте издали на 21 април 2007г. на същата фирма и така сте я определили като ТИТУЛЯР НА НАХОДИЩЕТО, може би е резултат на недостатъчни данни и даже на подвеждаща информация, която ви е била подадена, за всички параметри и качеството на находището.
За вашата по-добра информираност преди всичко Ви обръщаме внимание, че:
• теренът от близо 400 дка се намира в центъра на Софийското поле, на по-малко от 300м от къщи, фирми, в които работят хора по 8 и половина часа на ден и други защитени обекти и

• покрива значителна част от потенциална зона от европейската мрежа Натура 2000, предложена с вх. № 26-00-3322/17.09.2007г. и 26-00-3322/11.01.2008г.


НАШЕТО ИСКАНЕ Е:

ДА СПРЕТЕ ДОКАТО Е ВРЕМЕ ТАЗИ НЕЗАКОННА ПРОЦЕДУРА, КОЯТО Е НА ПЪТ ДА ОБЛАГОДЕТЕЛСТВА ЧУЖДА ЧАСТНА ФИРМА ЧРЕЗ ЗАГРАБВАНЕ НА ЗЕМИТЕ ОТ ЗАКОННИТЕ ИМ СОБСТВЕНИЦИ С НЕВЪЗВРАТИМО РАЗРУШАВАНЕ НА ТЕРЕНА, НА ВСИЧКИ ПАРАМЕТРИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, НА ЗДРАВЕТО И ЦЕЛИЯ ЖИВОТ НА ХОРАТА В МРАМОР И ОКОЛНИТЕ СЕЛИЩА И КВАРТАЛИ И НА УНИЩОЖАВАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО.

ВЯРВАМЕ, ЧЕ УПРАЖНЯВАЙКИ ВЛАСТТА И ИЗПОЛЗВАЙКИ ПРАВОМОЩИЯТА, КОИТО ВИЕ ИМАТЕ ПО ЗАКОН, ВИЕ ЩЕ УСПЕЕТЕ ДА ЗАЩИТИТЕ ОКОЛНАТА СРЕДА, ГРАЖДАНСКИТЕ ПРАВА И ЗДРАВЕТО И ЖИВОТА НА СЕГАШНИТЕ И НА БЪДНИТЕ ПОКОЛЕНИЯ.

ОЧАКВАМЕ ПОЛОЖИТЕЛЕН ЗА НАС ОТГОВОР В НАЙ-КРАТЪК СРОК!


Кметство Мрамор
СНЦ „ЕКО МРАМОР”
СНЦ „Обществен съвет – Мрамор”

14.02.2008г. , София

Няма коментари: