неделя, 13 юли 2008 г.

Сигнал до Прокуратурата за проверка в АЕЦ "Козлодуй"

Национално Движение Екогласност

Член на Приятели на Земята Интернешънъл

Изх. 07-13/13.07.2008 г.

До г-н Борис Велчев - Главен прокурор на РБългария

Копие: До г-н Андрис Пиебалгс - Еврокомисар по енергетика

Копие: До Дирекция Н – Ядрена енергетика, Генерална дирекция „Енергетика и транспорт”, Европейска комисия

Копие: До г-н Бойко Великов – Председател на Комисията за борба с корупцията при 40-то Народно събрание на РБългария


СИГНАЛ

oт Национално движение „Екогласност”, представлявано от Петър Пенчев – зам.-председател, GSM 0887525032

Относно: Ядрен физик разкрива опасна корупция в АЕЦ Козлодуй, бяга в чужбина

Уважаеми господин Велчев,

Национално движение „Екогласност” се запозна на 10.07.2008 г. с изявление на български ядрен физик, работещ в АЕЦ „Козлодуй”, направено в световната видео-обменна мрежа, в което г-н Георги Котев обвинява висшето ръководство на атомната централа и свързани с тях политици, в подготовката и в осъществяването на мащабна корупционна схема. Тази порочна схема води до големи рискове в управлението на работещите ядрени реактори и той като отговорен гражданин нарушава негласната клетва за мълчание, която съществува в ядрените среди на България.

„Шокиран съм от събраните от мен факти. Новото гориво не съответства на заявените от производителя характеристики, а в най-лошият случай на нас ни се доставя рециклирано ядрено гориво. Реализира се огромна по мащабите си корупционна схема, заради разликите в цените между свежото и рециклирано гориво за десетки милиони евро годишно. Тази огромна корупция освен това е съпроводена и от безпрецедентна загуба на предвидимост в работата на двата ядрени реактора” – зявява г-н Георги Котев.

Вследствие на увеличения енергиен потенциал и последващото прегряване, съществува опасност за разхерметизиране на ядрените горивни касети, което бе признато от управителя на АЕЦ „Козлодуй” г-н Иван Генов в интервю на 11.07.2008 г. пред кореспондента на Българското национално радио г-жа Юлиана Стоянова. При подобно разхерметизиране неминуемо ще се получи разпространяване на радиация в околната среда, с опасен риск за човешкото здраве не само на персонала, но и за значителна част от населението.


За да не му забранят да говори в момента, г-н Георги Котев е в отпуск и е напуснал страната, като публикува своите изявления в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=SgdtpchnvoU и в българския си блог на страниците на интернет портал http://www.eurochicago.com/sites/kotev.html .


Предлагаме Главна прокуратура да възложи незабавна проверка на обстоятелствата, съдържащи се в приложените от нас гласови и писмени доказателства, като се отговори на следните въпроси:

  1. Извършени ли са спектрометрични анализи на доставяното ядрено гориво и всяка партида придружена ли е със спецификация на вида, формата и количеството на ядрения материал, включително обогатяване с делящ се изотоп и радиоизотопен състав, съгласно Раздел VIII – Разрешения за внос и износ на ядрен материал, от Наредба за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия?
  1. Издавано ли е разрешение от Агенцията за ядрено регулиране на всеки внос на ядрен материал, съгласно чл. 58, ал. 4 от Наредбата?
  2. Извършени ли са анализи и какви са изводите за отчетеното голямо извъннормативно увеличаване продължителността на горивните кампании?
  3. Извършени ли са наблюдения за превишаването на предела по дълбочина на изгаряне в горивните касети?
  4. Извършени ли са наблюдения за достигнатите граници до разхерметизиране на ядрените горивни касети и как се обяснява изявлението пред българските медии от 11.07.2008 г. на г-н Сергей Цочев – председател на Агенцията за ядрено регулиране, че масова практика по света било подобно разхерметизиране без никакви опасности?
  5. Защо е въведен посредник между производителя и АЕЦ „Козлодуй” при доставката на ядрено гориво след 2004 г. и каква лицензия е получил този посредник-фактор в сложния ядрен цикъл на АЕЦ, от Регулаторния държавен орган - Агенцията за ядрено регулиране?
  6. Какви са икономическите параметри на новото доставяно ядрено гориво и в случай, че то е рециклирано, постъпила ли е в АЕЦ „Козлодуй” реализираната икономия от десетки милиона лева за година?
  7. Да се анализира практиката на съществуване на „обръч от фирми” на входа и изхода на АЕЦ „Козлодуй” – не само за свежото и отработено ядрено гориво, което наподобява схемата на наблюдаваното скандално източване на „Кремиковци” АД с публично известните пагубни последици за обявяване в несъстоятелност на държавната фирма.
  8. Да се отговори на въпросите от висящата преписка вх. № 15821/2006 г. по описа на Върховна касационна прокуратура, касаещи проверка на други 40 милиона лева в АЕЦ Козлодуй”, относно предишен наш сигнал до Прокуратурата и до Комисията за борба с корупцията при 40-то Народно събрание – техни писма № 553-22/234 от 10.04.2006 г. и № 553-22/234-552 от 29.11.2006 г., в това число и за ревизиране прекратяването на повдигнато обвинение от Прокуратурата срещу Иван Иванов за престъпление по чл. 220, ал. 1 от НК *, в качеството му на бивш изпълнителен директор.
  9. Освен участието в проверките по всички гореизброени въпроси, да се ревизира и друга преписка в Прокуратурата за бившия изпълнителен директор на АЕЦ „Козлодуй” – Йордан Костадинов, сега депутат, относно участието му във фирми, получили финансиране от европейската предприсъединителна програма „САПАРД”, за която е налице скандално спиране на финансирането от Европейската комисия.

Приложение: 1. Изявлението на българския ядрен физик Георги Котев - текст на български език - http://www.eurochicago.com/modules/weblog/index.php?user_id=0&cat_id=74 .

2. Изявлението на българския ядрен физик Георги Котев - текст на английски език - http://www.eurochicago.com/modules/weblog/index.php?user_id=0&cat_id=74 .

3. Изявлението на българския ядрен физик Георги Котев – гласово/видео доказателство - http://www.youtube.com/watch?v=SgdtpchnvoU.

------------

* Наказателен кодекс Чл.220. (1) (изм.,ДВ,бр.10 от 1993 г.) Длъжностно лице, което съзнателно сключи неизгодна сделка и от това произлезе значителна вреда за стопанството или за учреждението, предприятието или организацията, които то представлява, се наказва с лишаване от свобода до пет години, като съдът може да постанови лишаване от право по чл.37, т.6.

1 коментар:

Анонимен каза...

Аз това не бих го нарекъл доказателство... а най-интересно ми е как прокуратурата ще извърши проверка след като АЯР се произнесе че няма проблем, а по закон те са органа който се произнася по темата (там са експертите които прокуратурата би могла да ползва, другия вариант е служителите на АЕЦ да проверят сами себе си). Имате и друг проблем - всеки експерт който ви прочете сигнала ще умре от смях, не знам дали имате идея какви глупости сте написали :-)