сряда, 23 юли 2008 г.

България да не бъде “заден двор” на Балканите и на Нова Европа


Екозащитници внесоха жалба в Съда срещу унищожаването в България на 1,6 млн. противопехотни мини от Гърция

На 06.07.2008 г. четири екосдружения - Национално движение „Екогласност”, „Екозащита-Челопечене”, „ЕкоМрамор” и „Връбница-Надежда” изпратиха до министър-председателя Искане за намеса за спиране на действията по унищожаване в България на 1,6 млн. противопехотни мини на Гърция. Тъй като получиха мълчалив отказ от министър-председателя, природозащитниците обжалват този отказ като административен акт пред Върховния административен съд.
Представителите на гражданското общество в България настояват да не се прилага в случая изключението на Член 3, т. 2. от КОНВЕНЦИЯТА ЗА ЗАБРАНАТА НА ИЗПОЛЗВАНЕТО, СКЛАДИРАНЕТО, ПРОИЗВОДСТВОТО И ТРАНСФЕРА НА ПРОТИВОПЕХОТНИ МИНИ И ЗА ТЯХНОТО УНИЩОЖАВАНЕ, с който „Трансферът на противопехотни мини с цел унищожаване е разрешен” и на Член 6, т. 5. „Всяка държава страна, която е в състояние да го направи, оказва помощ за унищожаването на складираните противопехотни мини”.
Еколозите са за прилагане Закона за опазване на околната среда и КОНВЕНЦИЯТА ЗА ДОСТЪПА ДО ИНФОРМАЦИЯ, УЧАСТИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ПРОЦЕСА НА ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ И ДОСТЪПА ДО ПРАВОСЪДИЕ ПО ВЪПРОСИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (Конвенция от Орхус), като се проведе процедура по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), с участието на обществеността.
Петър Пенчев – зам.-председател на НД „Екогласност”, заявява: “Ние искаме България да не бъде “заден двор” на Балканите и на Нова Европа. Считаме, че е налице преобладаващ обществен интерес за подобна забрана относно унищожаване на негодно въоръжение, особено след продължителните граждански протести от 2002 и 2003 г., когато останките от ракетите „СС-23” бяха гонени като „немили-недраги” от Стара Загора, от Велико Търново, от Перник, и накрая от с. Габровница край Монтана, докато не бяха изнесени в друга държава. Особено се засили общественото недоволство у нас към подобни действия, свързани със замърсяване на околната среда и риск за човешкото здраве, след голямата авария във военните складове край с. Челопечене от началото на м. юли 2008 г., където властите не допуснаха да се извършат измервания на канцерогенните диоксини и фурани”.
От екоорганизациите очакват съдът да отмени мълчаливия отказ на министър-председателя, като реши въпроса по същество - да се издаде административен акт за анулиране от българска страна на цитираното от гръцкия вестник “Та неа” и от Агенция „Фокус” на 05.07.2008 г., Споразумение за унищожаване в България на 1,6 млн. противопехотни мини от Гърция, както и за пълна забрана на вноса у нас на всякакви остатъци от старо въоръжение с цел унищожаване на българска територия.
За повече информация:
Петър Пенчев - 0887525032

Няма коментари: