петък, 11 юли 2008 г.

ЗА ЕДНО БОЛНО ДЪРВО ИЗСЕКОХА ГОРАТА

СЕВЕРНИЯТ ПАРК НА СТОЛИЦАТА, местността "Катюшите", срещу кв. Свобода, район Надежда: 10 ЮЛИ 2008

Има и едно болно дърво, ето го.
Оставили са го самичко, да не зарази останалите здрави и доскоро живи дървета, повалени и старателно складирани - готови за извозване.


А тези дървета да приличат на болни?
Никой нямаше да ги отсече и подреди, ако бяха такива. Иначе още преди две години се знаеше, че има десетина заболели дървета. Ама тогава никой не направи санитарна сеч.


Пустош, това е. Тъжен есенен пейзаж през юли.


Фото: Екосдружение "Връбница - Надежда"

Няма коментари: