сряда, 18 април 2007 г.

В ОЧАКВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПО ДЕЛОТО СРЕЩУ МОСВ, ЗАВЕДЕНО ОТ ЕДИНАДЕСЕТ ГРАЖДАНСКИ ЕКОЛОГИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ

През септември 2006г единадесет граждански екологични организации и комитети заведоха срешу МОСВ дело, поради бездействието на Министър Чакъров по казуса "МК Кремиковци", а именно:

Гражданите отправиха към министъра ИСКАНЕ да направи писмен отказ за издаването на Комплексно разрешително за дейността на металургичния комбинат. Такъв отказ не беше направен в законовия срок и с оглед очевидното, осезателно и безпрецедентно замърсяване на софийския въздух от комбината, гражданите заведоха съдебно дело. Заседанието на съда се състоя на 14 март 2007г . Очаква се Решение на ВАС.

http://grupa-geo.blogspot.com/2007/03/1.html

Междувременно министърът на околната среда и водите издаде искания отказ със закъснение повече от 7 месеца


Министър Чакъров подписа отказ за издаване на комплексно

разрешително на „Кремиковци”

11 април 2007

Отказ за издаване на комплексно разрешително подписа
министър Джевдет Чакъров.
Мотивите са, че "Кремиковци" не може да изпълни условията,
зададени в подаденото заявление за издаване на комплексно
разрешително и в програмата за привеждане в съответствие,
също така има сериозно закъснение в сроковете за изпълнение
на програмата, съобщи на пресконференция министърът.
Заместник-министър Чавдар Георгиев посочи, че има
възможност да бъде подновена процедурата по издаване на
комплексно разрешително и че новият собственик на
комбината е изразил готовност да направи това скоро.
Той трябва да подаде ново заявление, да посочи нови
цели за развитие и нова програма за привеждане в
съответствие. Дотогава щебъде в сила действащата
месечна санкция на "Кремиковци" за неизпълнение
на изискванията за допустими норми на изпусканите
вредни емисии, която е в размер на 106 хиляди лева.
Крайният срок за приключване на процедурата по
издаване на всички комплексни разрешителни е
октомври 2007 година. Чавдар Георгиев каза,
че има възможност дотогава новата процедура за
металургичния комбинатда приключи с решение.


Няма коментари: