понеделник, 15 октомври 2007 г.

НД "Екогласност" печели дело в съда - с този успех Група ГЕО ознаменува "Blog action day"

Национално движение Екогласност

Член на Приятели на земята Интернешънъл

--------------------------------------------------------------

НД “Екогласност” спечели в съда срещу областния управител на Монтана

* Шанс за спасяване от бетониране на Берковския Балкан

Административен съд–Монтана отмени мълчаливия отказ на Областен управител–Монтана за произнасяне по искането на Национално движение “Екогласност” за изменение на Общия устройствен план на Спортно-туристически комплекс “Берковски Балкан”, приет от Община Берковица на 03.11.2006 г. Съдът дава срок на областния за произнасяне в срок един месец.

По разбирането на съдебния състав, изграждането на Спортно-туристически комплекс “Берковски Балкан” на територията на Община Берковица в съседство с природен резерват «Горна кория», видно от наведените в жалбата обстоятелства – застрояване на ски-писти, хотели, пътища и комуникации с насоченост към столицата, се явява проект от регионално значение, при което Областен управител–Монтана е компетентен държавен орган. Съдът констатира, че административният орган – Областен управител–Монтана не се е произнесъл по въпрос, по отношение на който с цитираните законови разпоредби са му вменени правомощия, които по характера си са и негови задължения.

Съдът приема по жалбата на НД «Екогласност», че «налице са данни, че в процедурата по одобряване на Общия устройствен план не са взети предвид възраженията на заинтересованите организации, в случая – жалбоподателите по настоящето дело, с което е извършено нарушение на разпоредбите на чл. 71 от Административно-процесуалния кодекс, което е още едно основание за необходимост от произнасяне на административния орган – Областен управител, по направеното искане».

Петър Пенчев, зам.-председател на НД “Екогласност”, коментира след решението по делото: "Можем засега да сме удовлетворени, че спечелихме в съда спора срещу областния, но това остана като единствената възможност да се спре проектираното бетониране от “Главболгарстрой” и да се опази девствената природа горе в планината под връх “Ком”, особено на фона на последното решение от 10.10.2007 г. на Министерския съвет, където утвърдената територия на Западна Стара планина за НАТУРА 2000 отново не включва големи части от Берковския балкан. В тази връзка ние заявяваме гневното си недоволство си срещу явното съглашателство между богати инвеститори и авторите на проекта НАТУРА при изготвяне на предложението за одобряване от МОСВ и МС, но като граждани не можем да мълчим при опита за унищожаване на природните дадености на този красив кът от Стара планина, защото това принадлежи на поколенията".

За повече информация: Петър Пенчев GSM: 0887525032

http://news.netinfo.bg/?tid=40&oid=1110132

http://www.dnesplus.bg/Society.aspx?f=99&d=188022

http://novini.dir.bg/2007/10/15/news2214296.html

5 коментара:

mysamokov каза...

Поздравявам ви с този Успех!

Анонимен каза...

Защо не ги сочите авторите на Натура - „Зелени Балкани”, Информационен и учебен център по екология(ИУЦЕ), Българско дружество за защита на птиците(БДЗП), Сдружение за дивата природа(СДП) "Балкани" и WWF – Дунавско-Карпатска програма.
Те ли са с парите?
да им е сладко

Анонимен каза...

от Андрей.Цялата територия на ОУП в частта и за ски курорта попада в зоната за птиците. Тя е отложена от министерски съвет и ще се разглежда повторно от националният съвет по билогично разнообразие на 25 този месец. БАН не предлага промени на границите

Над 2/3 от ОУП в частта му за ски зоната попада в зоната за опазване на местообитания и видове. Не попадат трасето на лифта, хижа Ком, местността фунията. Щърковица и другите места предвидени за хотели от главбулгарстрой, както и всички територии за нови писти извън фунията са в зоната. Зоната беше отложена, но одбрена в първоначално предложените граници от Министерски съвет на 10.10.2007.

Съгласно Европейските директиви дали попада или не в зоната дадена дейност няма значение, а има значение дали оказва значително въздействеи върху нея. Ако ски курорта като цяло или в свои отделни части влияе върху нея то не трябва да се случва.

Ключови видове, които се опазват там по директива за местообитанията са: вълк, мечка, рис. Първите два приоритетни. Създаването на ново застрояване или ски съоръжения с насищане на хора оказва влияние върху съседните местообитания. Параметрите и праговите стойности на тези изисквания са вече разработени и е възможна напълно обективна оценка.


От зоната за местообитанията е изключен периметър около съществуващи инфраструктури, които вече са влошили условията за установяване на бърлоги на тези 3 ключови вида. Всички останали територии са вътре.

В решението на Министерски съвет има клауза, че при издаване на заповедта за зоните от тях ще се изключват територии с приет ОУП (той винаги се прави за цяла община). Т.е. приложено буквално цялата територия на община Берковица следва да отпадне от заповедите за обявяване на защитените зони и по двете директиви. Това е фрапантно нарушаване на изискванията на Европейските директиви и ще доведе до неминуеми санкции за страната (глоби) и общината (спиране на европейското финансиране по всички програми).

Друго фрапатно нарушение е липсата на оценка на съвместимостта на ОУП с НАТУРА 2000. Тя е абсолщтно задължителна и нейната липса ще доведе до същите резултати.Това, че зоните и по двете директиви зоните бяха отложени не отменя задължението да има такива оценки.

Иначе казано изключването на дадени територии от зоната за местообитанията макар и резултат от исканията на общината (не на комуникация с главболгарстрой, а на поне две публични срещи на които тези неща бяха обсъдени с общината)е основано на факта, че в определена степен тези територии са частично увредени. Но това не облекчава ограниченията налагащи се от прилагането на европейските директиви по отношение на зоната за местообитанията, защото всички съседни местообитания с високо качество са вътре и следва да бъдат опазени.

Ако общината и областта заобикалят изискванията на Директивите си е техен проблем. До три седмици в Брюксел ще е заведена жалба за липса на опазване на НАТУРА и там този случай ще фигурира.

Който има добра воля нека да не включва лайномета в неправилна посока, а да съдейства за подготовка на жалбата до ЕУ, защото това е само един от многото подобни случаи. И да подкрепи протестите за Рила, където нещата са още по драстични (Паничище и връх Кабул, Говедарци и връх Мечит, Костенец, Благоевград и т.н.)

Петър Пенчев каза...

НД "Екогласност" винаги е подкрепяла и Рила, и Иракли, и т.н. И ще подкрепя каузата навсякъде.

Съгласен съм с Андрей за лайномета, но като целият (на практика) Берковски балкан е извън защитата от бетониране и изсичане на горите, л.....а да ги "миришем" ли.

Впрочем за горите по Западна Стара планина тепърва има да се говори.

Андрей каза...

от Андрей. Надали работата по НАТУРА беше съвършена. Сроковете бяха кратки, а финансите ниски (най-много мрънкане имаше от експертите защото на терен имаше много работа на ден за малко пари). Имаше различни мнения дали да се съгласяваме на махане територии от зона Западна Стара Планина. Мотивите да се махнат зоните около хижата и пътя до нея ги казах от гледна точка НАТУРА. Последствията за зоната също ги обясних. Съобразяването с общината беше наш опит да им обясним алтернативата на мега ски идиотщините - да не се прави път от петрохан до хижа Ком, да не се правят огромен брой ски писти със скъпи съоръжения (те винаги са нерентабилни, печели се от хотелите), да не се правят мега неща и да се пуснат мутрите. Напротив - ако има нови ски писти те да са в района на съществуващата, да е все пак на подходяща наморска височина над 1700 метра та да има поне малко сезон, да не са много и да допълнят услугите, а не да станат единствената алтернатива за развитие, да се наблегне на несравнимо по дългия летен сезон и запазване на природата (не само алтернативните форми на туризъм, ами ако ще както е на Шипково например - басейни, кътове за деца почивка в планината), и най-вече легловата база да е в града при хората в техните къщи. Последното не пречи мутрите да си направят някой друг пет звезден хотел за съответните посетители. Но да се избиват парите от мега ски курорт, чрез свръх и невярна реклама, чрез спекула със земите и презастрояване - това е върховната грешка на Банско и е бизнес само за мутрите, които перат и препират.
Ако общината не е загряла посланието това си е за нейна сметка, но това послание им беше пращано писмено поне два пъти.
Грешка е единствено, че след като тия от общината са се изявали по медиите, че неправителствените организации са се съгласили със ски проекта (което си е откровена лъжа) ние не ги контрирахме публично.
Андрей