сряда, 31 октомври 2007 г.

ШЕСТО ДЕЛО НА ГРУПА ГЕО ЗА БОКЛУКА

И трето срещу Бойко Борисов

* Лъжовен протокол на Мария Бояджийска е отишъл в МОСВ

Утре, 01-11-2007 г.(четвъртък) от 10.00 ч. в Административен съд – София-град, по дело 3251/2007, Национално движение “Екогласност”, Екосдружение „Връбница, Надежда”, Сдружение “Нови хан-европейско селище”, Сдружение „Екозащита – Челопечене”, Инициативен комитет „За екологична и гражданска защита на жителите на Горни Богров”, Инициативен комитет „За опазване на околната среда в село Мусачево” и Граждански комитет за защита здравето на хората – София, съдят кмета Бойко Борисов, на основание Закона за опазване на околната среда и Закона за управление на отпадъците, за лъжовно съставен Протокол от обществено обсъждане по проблемите на битовите отпадъци, проведено на 08-05-2007 г. в залата на Столична община.

Този Протокол от обществена дискусия ще се използва от Министерството на околната среда и водите като основание, че са спазени изискванията на Закона относно провеждане на задължителни консултации с обществеността, при процедурата за оценка на посочената от Столична община една единствена технология за “брикетиране” на боклука, както и при избора на площадки за третиране на боклука, в това число и за бъдещия завод – заявява Петър Пенчев, зам-председател на Национално движение “Екогласност”. И допълва: - Лошото е, че изобщо не са отразени прозвучалите в залата на общината мотивирани предложения от страна на участвалите представители на гражданските екологични организации, за да могат и тези обстоятелства да бъдат оценени от авторите на предстоящия доклад за екологична оценка.

Снежинка Цветанова - от Екосдружение „Връбница, Надежда”, споделя чувството на обида на участвалите в обсъждането на 08-05-2007 г. - в този Протокол, подписан от присъствувалият в залата зам.-кмет Мария Бояджийска, са скрити всички изказани мнения на гражданите, които са заявили недостатъците на избраната технология (с последващо изгаряне на брикетите и отделяне на над 180 вида отровни диоксини). В Протокола липсват даже имената на активно участвалите в дискусията природозащитници, които се изказаха против тази технология.

В съда представителите на Група ГЕО ще свидетелствуват за изясняване на истината и ще пледират за обявяване на лъжовно-съставения Протокол за порочен и недействителен, поради невярното му съдържание. Този неверен документ вече е внесен от кмета Бойко Борисов в МОСВ, но гражданите искат да се предотврати планираното замърсяване на околната среда и риска за човешкото здраве.

*************************

За повече информация:

Петър Пенчев - GSM 0887525032

Снежинка Цветанова – GSM 0889715095

Няма коментари: