неделя, 21 октомври 2007 г.

КРЕМИКОВЦИ ПРОДЪЛЖАВА ДА НИ ТРОВИ

Само промяната на статута на терена на МК Кремиковци в зона за бизнес ще изчисти ли въздуха и отровените почви?

Някои от вредните емисии превишават от 20 до 30 пъти нормата на пределно допустимите концентрации .Данните са от Националната инспекция по труда и РИОСВ. Картите на заболеваемостта на населението на София можете да видите по-долу/данни от Столична община/.

Докладът за заболяванията на децата от район Кремиковци е дълбоко засекретен. Истината е чудовищна.

Според националното законодателство след 31 октомври 2007 г. МК Кремиковци трябва да бъде спрян, ако не получи КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО за дейността си.
Комплексно разрешително се издава при ВЕЧЕ ПОКРИТИ норми на вредни емисии.
Ръководството на комбината обещава, че ЩЕ ПОКРИЕ тези норми до 2011 г и ИСКА КОМПЛЕКСНОТО РАЗРЕШИТЕЛНО В АВАНС.
Да повярваме ли?
Още колко години от "Кремиковци"ще хвърлят прах в очите с глоби от по 80-100 хиляди? А колко печелят собствениците през това време за сметка на здравето на всички софиянци?
А МОСВ стои безучастно, не измерва замърсяванията, когато случайно измери, прикрива резултатите или ги фалшифицира.
А какво ще бъде здравето на децата, които ще се родят през идните 4 години? Прамод Митал увеличава производството почти два пъти, а не влага нищо за газоочистване/даже демонтират филтрите, защото гълтат много ток и пари/.
Работниците в комбината си траят от страх да не загубят работата си.
Доволни са да получат надбавки за вредностите.
Но в последно време техните заплати са намалени, за да може комбинатът да изплаща глобите,наложени от МОСВ.
Хората казват с възмущение:"Плащаме си, за да ни тровят!"

Няма коментари: