вторник, 2 октомври 2007 г.

Още ли не сте разгледали фотосите на Ян Артюс-Бертран?


Yann Arthus-Bertrand
Айсберги
Топят се с все по-ускоряващи се темпове.

Архив, сп. Едно
01 Юли 2007 г.

Глобалното затопляне и последвалите промени в климата са феномен, причинен от модерния човек. Глобалното затопляне е процес, при който серия човешки дейности са довели до пресищането на атмосферата с газове, които поддържат високи температури на земята и водят до трайни промени в климата.

Да объркаш природата не е толкова просто. Обикновено тя е факторът, който обърква. Нашата цивилизация изглежда е първата, която постига това.

В най-новия си доклад от февруари 2007 г. Междуправителствената група по промените в климата (IPCC), която обединява световноизвестни учени и експерти и се финансира от Обединените нации и Световната организация по метеорология, написа, че учените са между 90 и 95% сигурни, че глобалното затопляне се дължи на човешка дейност.

След десет години промените в климата, причинени от парниковия ефект, ще са необратими.

Дори да спрем парниковите емисии още днес, не само нашите деца, но и техните деца, ще живеят с ефекта от затоплянето.

Помисли си за това, докато гледаш тази изложба...

А ето и изводите от последните наблюдения над Aрктика: в. Дневник

Няма коментари: