понеделник, 1 октомври 2007 г.

Еколози срещу Бойко Борисов за боклука

Продължава делото на граждански организации срещу Бойко Борисов за боклука

На 02.10.2007 г. от 13:30 ч., Софийски градски съд - състав III-„з”, ще проведе второто публично заседание по дело 04310 / 2006, в което Национално движение "Екогласност" и Екосдружение "Връбница-Надежда" съдят Кмета на Столична община, на основание:
- Закона за опазване на околната среда;
- Закона за управление на отпадъците;
- Закона за задълженията и договорите и
- Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземане на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда (Конвенция от Орхус).
Делото е за прекратяване от Столична община на договорите с фирмите-оператори за БАЛИРАНЕТО на битовите отпадъци.

Заместник-председателят на НД „Екогласност” Петър Пенчев уточнява юридическото основание - не се изпълняват важни задължения, записани като клаузи в тези договори:
- фирмите-оператори не са осигурили целостта на балите за гарантирания в договорите срок от 3 години и замърсяват околната среда с разливи от опасен мръсен инфилтрат, на площадките в Кремиковци и Дружба;
- Столична община не извършва текущ контрол и не „изисква от Изпълнителя да извършва работата си без отклонение от поръчката”.

След като Съдът преди три месеца даде ход на делото, сега еколозите ще представят като ново доказателство доклада пред международната конференция в Залцбург на 27.08.2007 г., където кметът Бойко Борисов сам публично признава: „Наличните площадки за съхранение на софийските битови отпадъци, не отговарят на нормативните изисквания и не притежават съответните разрешителни”.

Снежинка Цветанова – от Екосдружение "Връбница-Надежда", допълва с категоричната оценка на Програма Джаспърс, направена преди повече от една година, че откритото балиране и съхранение на отпадъците са част от липсата на съответствие със законодателството за околната среда, допускано в София против здравето на гражданите.

Съгласно чл. 9, т. 3 от Конвенцията от Орхус, еколозите като представители на обществеността, имат право на достъп до административни и съдебни процедури за оспорване на действия и пропуски на частни лица и държавни органи, които нарушават националното законодателство, касаещо околната среда.
От двете граждански организации настояват да се спре голямото харчене парите на софиянци за балирането - всички вече знаят, че това балиране е напълно излишно, след като по телевизията се видяха разкъсаните бали в Цалапица и Карлово. Природозащитниците обвиняват Кмета и цялата Столична община, за упоритото им нежелание за извършване на законовите екологични оценки с участието на обществеността, поради което местните управници забавиха крайното решение с няколко години и го отложиха отново за неопределеното „светло” бъдеще.


За повече информация:
Петър Пенчев – 0887525032
Снежинка Цветанова – 0889715095

Няма коментари: