неделя, 21 октомври 2007 г.

ЖИВОТЪТ СРЕЩУ КРЕМИКОВЦИ


Фото: UNECO

Под това мото
Университетският клуб за екология и устойчиво развитие /UNECO/ организира фотоизложба във фоайето на Ректората (южно крило)
II етаж в интервала
22. 10 - 05. 11. 2007 г.


http://www.gea.uni-sofia.bg/UNECO/index.html


На 22 октомври от 11 ч. в Софийският университет се открива изложба на фотоси от района на метаургичен комбинат ‘Кремиковци’. С този си символичен акт студентите от Университетския клуб за екология и устойчиво развитие “UNECO” имат за цел да привлекат вниманието на колегите си и на широката общественост по наболелия проблем с емисиите, които комбинатът ‘бълва’ всеки ден.

‘Кремиковци’ от години превишава пределно допустимите норми на показателите на атмосферния въздух и водите, като с това нарушава здравословното състояние на жителите в Софийската котловина и нанася много силни вреди върху екосистемите.

Много от индустриалните предприятия в България не спазват европейските препоръки и не оптимизират производствата си в посока на ограничаване на вредните емисии, като един от най-болезнените примери за това е именно комбината «Кремиковци». Особено утежнение в случая е фактът , че той е разположен в най-гъсто населения район на България, където са съсредоточени над 26 % от цялото население на страната (около 2 млн. души).

Идеята на фотоизложбата 'Животът срещу Кремиковци' идва да покаже не само мрачните картини от района на металургичния парк, а и да провокира посетителите като им внуши представата за битка между живота, раждащ се от природата, и смъртта идваща от 'Кремиковци'.

Фотоизложбата ще бъде изложена в южното крило на централната сграда на СУ “Св. Климент Охридски” (бул. Цар Освободител, 15) до 5 ноември. В този период стартират инициативите на студентския клуб и по проект „Зелен университет”, в който ще се акцентира върху други значими теми като ‘Възобновяеми енергийни източници’, ‘Рециклиране на отпадъците’, ‘Генно-модифицирани организми’, ‘Биоразнообразие’ и ‘НАТУРА 2000’.Христина Иванова
Борислав Сандов
UNECO
София,
21.10.07

Няма коментари: